Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

KONCERT KOLĘD 2020

W niedzielę 5 stycznia 2020 r. o godzinie 15.00 w naszej szkole już po raz drugi odbył się Koncert kolęd 2020. Organizatorami koncertu byli Wójt Gminy Radzyń Podlaski, Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Pana Tomasza Nurzyńskiego oraz nasza szkoła.

Prowadząca koncert, Pani Dyrektor Anna Koczkodaj, serdecznie powitała przybyłych gości. Wśród nich byli: Pan Szczepan Niebrzegowski - Starosta Radzynia Podlaskiego
z małżonką Panią Joanną Niebrzegowską, Pan Wiesław Mazurek - Wójt Gminy Radzyń Podlaski, Pani Anna Grochoła - Zastępca Wójta Gminy Radzyń Podlaski, Pan Marek Bączek - Przewodniczący Rady Gminy Czemierniki, Pani Barbara Palica - Przewodnicząca Rady Gminy Radzyń Podlaski, Dyrektorzy Szkół z Gminy Radzyń Podlaski, radni, sołtysi, Pracownicy Gminy Radzyń Podlaski, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Żabikowie i nauczyciele oraz pracownicy szkół z naszej Gminy, Pani Joanna Niebrzegowska - Przewodnicząca Rady Rodziców i Pani Sandra Grochowska - Zastępca Przewodniczącej, dzieci, uczniowie i ich rodzice oraz mieszkańcy gminy.

W świątecznej, nastrojowej scenerii zebrani wysłuchali pięknych kolęd
w wykonaniu młodych artystów z Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Koncert przeplatany był występami naszych uczniów. W różnych utworach usłyszeliśmy: Małgorzatę Niebrzegowską, Sandrę Wągrodną, Lenę Kojtych, Kacpra Panka, Zespół dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów z klasy
I i II (Lenę Kojtych, Cezarego Niebrzegowskiego, Nikolę Frączek, Milenę Grytę, Nataniela Radzikowskiego, Wiktorię Grochowską, Bartosza Karwowskiego, Natana Witkowskiego), rodzinę Stefaniaków, Dzieci
z Gminnego Zespołu Wokalnego
oraz Zespół Zalesianki z Zalesia, którego instruktorem muzycznym jest Pan Przemysław Nurzyński. Każdy występ publiczność nagradzała gromkimi brawami.

Na zakończenie Pani Dyrektor Anna Koczkodaj zaprosiła wszystkich występujących artystów na scenę i wspólnie zaśpiewano kolędę Bóg się rodzi. Następnie głos zabrali Panowie Szczepan Niebrzegowski i Wiesław Mazurek, którzy pogratulowali występującym, a także podziękowali organizatorom za wieczór pełen niezwykłych emocji. Wszyscy występujący otrzymali upominki. Na koniec organizatorzy zaprosili zebranych na słodki poczęstunek.

To niedzielne popołudnie, które upłynęło w miłej, serdecznej atmosferze, było okazją nie tylko do Noworocznego spotkania, ale też do wspólnego kolędowania. Dostarczyło wszystkim niezapomnianych, duchowych wrażeń.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali podczas przygotowania tego koncertu. Szczególne podziękowania składamy Pani Kindze Kułak, nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej w Żabikowie za wykonanie dekoracji, Panu Zbigniewowi Kani za oświetlenie i nagłośnienie, a rodzicom za przygotowanie poczęstunku.mgr Małgorzata Czech