Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informujemy, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie rozpoczęła się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Do oddziałów przedszkolnych przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Po druki wniosków można zgłaszać się do pań pracujących w oddziałach przedszkolnych lub do Dyrektora Szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Zgodnie z wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w całym kraju od dnia 15 lutego 2021r. do dnia 28lutego 2021r. ogranicza się w dalszym ciągu funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII.

W związku z powyższym informuję, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze dla klas: IV, V, VI, VII, VIII zostają zawieszone w formie stacjonarnej na kolejne dwa tygodnie. Uczniowie z wymienionych klas kontynuują naukę zdalnie, a więc w dalszym ciągu wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nauka dla uczniów z klas: I, II, III przez okres dwóch najbliższych tygodni, zgodnie z rozporządzeniem, będzie odbywała się w formie stacjonarnej według obowiązującego od początku roku szkolnego tygodniowego rozkładu zajęć.

Nauka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych również będzie odbywała się bez zmian, w formie stacjonarnej. Ograniczenia czasowe dotyczące uczniów klas I-VIII na chwilę obecną nie dotyczą dzieci uczęszczających do oddziałów.

Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół w kraju będą podejmowane pod koniec lutego.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania naszej szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
i Nauki oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj

KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Zgodnie z decyzją i wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 28 stycznia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19w całym kraju od dnia 01 lutego 2021r. do dnia 14lutego 2021r. ogranicza się w dalszym ciągu funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży
w zakresie dotyczącym klas IV-VIII.

W związku z powyższym informuję, że w Szkole Podstawowej
w Żabikowie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze dla klas: IV, V, VI, VII, VIIIzostają zawieszone w formie stacjonarnej na dwa kolejne tygodnie. Uczniowie z wymienionych klas kontynuują naukę zdalnie, co oznacza, że wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nauka dla uczniów z klas: I, II, III przez okres dwóch najbliższych tygodni, zgodnie z rozporządzeniem, będzie odbywała się w formie stacjonarnej według obowiązującego od początku roku szkolnego tygodniowego rozkładu zajęć.

Nauka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych również będzie odbywała się bez zmian, w formie stacjonarnej. Ograniczenia czasowe dotyczące uczniów klas I-VIII na chwilę obecną nie dotyczą dzieci uczęszczających do oddziałów.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
i Nauki oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj

KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Zgodnie z decyzją i wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
w całym kraju od dnia 18 stycznia 2021r. do dnia 31 stycznia 2021r. ogranicza się w dalszym ciągu funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII.

W związku z powyższym informuję, że w Szkole Podstawowej
w Żabikowie zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze dla klas: IV, V, VI, VII, VIII zostają zawieszone w formie stacjonarnej na dwa najbliższe tygodnie. Uczniowie z wymienionych klas kontynuują naukę zdalną, co oznacza, że wszystkie zajęcia będą realizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Nauka dla uczniów z klas: I, II, III przez okres dwóch najbliższych tygodni, zgodnie z rozporządzeniem, począwszy od 18 stycznia będzie odbywała się w formie stacjonarnej według obowiązującego od początku roku szkolnego tygodniowego rozkładu zajęć.

Nauka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych będzie odbywała się bez zmian, w formie stacjonarnej. Ograniczenia czasowe (18-31stycznia 2021r.) na chwilę obecną nie dotyczą dzieci uczęszczających do oddziałów.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
i Nauki oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj


KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Zgodnie z decyzją i wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w całym kraju nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 03 stycznia 2021r. Tym samym zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.

W związku z powyższym nadal wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nauka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych pozostaje bez zmian. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w formie stacjonarnej według obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

W pierwszym tygodniu grudnia przekażę informacje dotyczące spraw związanych m. in. z zebraniem z rodzicami, wystawieniem propozycji ocen, przerwą świąteczną, feriami zimowymi oraz zakończeniem pierwszego półrocza.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
i Nauki oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj


KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Zgodnie z decyzją i wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 05 listopada 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w całym kraju od poniedziałku, 9 listopada 2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Tym samym, do 29 listopada 2020r. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

W związku z powyższym informuję, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze dla klas: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII zostają zawieszone w formie stacjonarnej do 29 listopada, co oznacza, że wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Nauka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych pozostaje bez zmian. Wszystkie zajęcia nadal będą prowadzone
w formie stacjonarnej według obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
i Nauki oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj


KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Zgodnie z decyzją i wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w całym kraju od dnia 24 października 2020r. do dnia 08 listopada 2020r. ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII.


W związku z powyższym informuję, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze dla klas: IV, V, VI, VII, VIII zostają zawieszone w formie stacjonarnej na dwa najbliższe tygodnie. Od dnia 26 października 2020r. uczniowie z tych klas przechodzą na naukę zdalną, co oznacza, że wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nauka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów z klas: I, II, III pozostaje bez zmian. Wszystkie zajęcia nadal będą prowadzone w formie stacjonarnej według obowiązującego od początku roku szkolnego tygodniowego rozkładu zajęć.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
i Nauki oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna KoczkodajMIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO.

Corocznie, 21 lutego, od prawie 20 lat, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego...

więcej...


ŚLUBOWANIE KLASY I

W naszej szkole odbyło się uroczyste ŚLUBOWANIE, do którego uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się od początku roku szkolnego...

więcej...
WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
KOLOROWY ŚWIAT.

Dnia 15 października nastąpiło roztrzygnięcie...

więcej...
EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Dnia 7 października 2020 r. odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych...

więcej...
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 13 października, o godzinie 12.00 w naszej szkole rozpoczęła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej...

więcej...
DZIEŃ CHŁOPAKA

Dnia 30 września z okazji Dnia Chłopaka wszyscy uczniowie naszej szkoły oprócz życzeń otrzymali także drobny upominek...

więcej...
CZUWANIE MODLITEWNO - PATRIOTYCZNE W SITNIE

Dnia 18 września 2020 r. uczniowie z klas VII i VIII wzięli udział...

więcej...
NARODOWE CZYTANIE
BALLADYNA JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Dnia 9 września, cała społeczność szkolna zebrała się...

więcej...UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021

Dnia 1 września został zainaugurowany nowy rok szkolny 2020/2021.
W związku z trwającą pandemią koronawirusa odbyło się to inaczej niż...

więcej...