Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

ZABAWKI NA UKRAINĘ

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia Szkolny Klub Wolontariatu zainicjował akcję dzielenia się zabawkami z dziećmi na Ukrainie. Uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami chętnie włączyli się w zbiórkę.

Zabawki zostały przekazane księdzu Janowi Ślepowrońskiemu - rekolekcjoniście, który jest rektorem WSD w Vorzelu, diec. kijowsko-żytomierskiej. Zabawki będą cieszyły dzieci uczęszczające do Świetlicy Środowiskowej Emaus w Barze na Podolu oraz dzieci z parafii Świętego Antoniego w Wińkowcach na Ukrainie.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!!!


mgr Marta Niewęgłowska