Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Jest to wydarzenie, dzięki któremu Rada Europy chce zachęcić 800 milionów Europejczyków z 47 krajów do nauki języków obcych niezależnie od wieku. Wydarzenia organizowane 26 września mają uświadamiać istotne znaczenie wielojęzyczności w jednoczącej się Europie. W ramach obchodów do Europejczyków kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków niezależnie od formy kształcenia - szkolnej czy poza szkolnej.

Wydarzenie to postanowiliśmy uczcić również w naszej szkole, gdyż mamy ku temu szczególne powody - od klasy I jako jedyna szkoła w gminie nauczamy dwóch języków obcych - angielskiego oraz dodatkowo języka rosyjskiego.

Uczniowie klasy II, III i V zaprezentowali najważniejsze wiadomości i ciekawostki na temat Rosji i Wielkiej Brytanii. Nie zabrakło również piosenek śpiewanych w dwóch językach, a także recytacji wiersza. Następnie zebrani mieli szansę wykazać się znajomością języków obcych, odpowiadając na zadane przez p. Katarzynę Stolarczyk pytania. Okazało się, że niektórzy znali odpowiedzi w językach innych, niż rosyjski i angielski.

Na zakończenie p. dyrektor Teresa Łukaszczuk podkreśliła raz jeszcze, że znajomość języków obcych otwiera wiele drzwi i czyni nas obywatelami świata, stanowiąc przepustkę do lepszego życia.

Marta Chruścik

ZDJĘCIA