Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

PROGRAM "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ"

Nasza szkoła w tym roku szkolnym przystąpiła do rządowego programu "Książki naszych marzeń". Celem głównym programu jest wsparcie organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania.

Program ma wspierać organy prowadzące szkoły przez zakup do bibliotek szkolnych:
• książek o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów,
• książek niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Program ma promować czytelnictwo wśród uczniów, a wybrane książki mają rozbudzać ciekawość ucznia.

W ramach tego programu szkoła zakupiła do biblioteki szkolnej 72 książki o łącznej wartości 1255,47 zł (z tego 1000 zł to wsparcie z budżetu państwa a reszta to wkład własny gminy).

Warunkiem uczestnictwa w programie jest podejmowanie działań promujących czytelnictwo wśród uczniów naszej szkoły. W związku z powyższym podjęto następujące działania:

 1. Wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów:
  • Konkurs plastyczny dla dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I - III "Krasnoludki w bajkach i baśniach",
  • Konkurs czytelniczy dla uczniów klas II - III "Wiersze Juliana Tuwima",
  • Konkurs czytelniczy dla uczniów klas II - VI "Dzienniczek lektur - czytam i notuję",
  • Konkurs literacki dla uczniów klas IV - VI "Moja ulubiona książka",
  • Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV - VI "Plakat reklamujący ulubioną książkę",
  • Wykonanie gazetki z uczniami klasy V "Głośno czytać każdy może",
  • Wykonanie gazetki z uczniami klasy VI "Zalety książki".
 2. Spotkanie z rodzicami:
  • List do rodziców,
  • Referat "Jak rodzice mogą motywować dzieci do czytania książek?".
 3. Projekty edukacyjne:
  • W klasach II - III - projekt edukacyjny "Czytamy i znamy wiersze Jana Brzechwy"
  • W klasach IV - VI - projekt edukacyjny "W krainie mitologii greckiej".

Ewa Kondraszuk