Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

W piątek 12 lutego na basenie Aqua Miś odbył się I Memoriał Pływacki im. Rudolfa Probsta. Organizatorem imprezy było I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim. Gośćmi honorowymi memoriału były córka i wnuczka Rudolfa Probsta - Małgorzata i Anna Łysik.

UCZCILIŚMY PAMIĘĆ RUDOLFA PROBSTA...

...wielkiego patrioty, bohatera wojennego, wspaniałego wychowawcy (m. in. nauczycieli naszej szkoły - niżej podpisanej
i wcześniej Andrzeja Kotyły) i miłośnika młodzieży, nauczyciela i zasłużonego dyrektora.
- Chcemy opowiedzieć o zasługach pana Rudolfa Probsta, budowniczego liceum a jednocześnie bardzo skromnego człowieka, który za życia pozostawał w cieniu. Data wydarzeń została wybrana nieprzypadkowo. 13 lutego 2016 r. przypada pierwsza rocznica śmierci pana profesora, który zmarł w wieku 91 lat - przypomniała dyrektor I LO Ewa Grodzka.

Radzyńskie liceum do udziału w memoriale zaprosiło wszystkie szkoły z miasta i powiatu radzyńskiego. Na zaproszenie odpowiedziało 13 szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim, Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim, Szkoła Podstawowa w Białce, Szkoła Podstawowa w Żabikowie, Szkołą Podstawowa w Ulanie, Szkołą Podstawowa w Suchowoli, Gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim, Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim, Gimnazjum w Białce, Gimnazjum nr 3 reprezentujące SOSW w Radzyniu Podlaskim oraz I LO i ZSP w Radzyniu Podlaskim. Odpowiedzialna za organizację zawodów Joanna Jaszcz-Dębska poinformowała, że łącznie w Memoriale wzięło udział 283 uczniów.
Nasze reprezentantki: Wiktoria Niewęgłowska, Wiktoria Buchaj i Kornelia Opolska przywiozły z imprezy puchar, godnie reprezentując szkołę, która jako jedna z dwu szkół Gminy Radzyń Podlaski przyjęła zaproszenie na Memoriał.

Teresa Łukaszczuk