Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem "Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje"

Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań dzieci związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie ich wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym w czasie wakacji oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

Organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala z siedzibą w Warszawie, a współorganizatorem - Placówka Terenowa KRUS w Radzyniu Podlaskim.

Konkurs skierowany był do uczniów klas 0-3 i 4-6 szkół podstawowych.

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, dowolną techniką, na temat inspirowany tytułowym hasłem konkursu.

Wśród nagrodzonych znalazła się praca plastyczna uczennicy klasy V z naszej szkoły - Wiktorii Niewęgłowskiej, która zajęła II miejsce na szczeblu regionalnym. Pracę uczennica wykonała pod kierunkiem Ewy Kondraszuk.

Gratulacje i nagrodę rzeczową otrzymała laureatka z rąk pana Adama Ochnio - koordynatora konkursu Placówki Terenowej KRUS w Radzyniu Podlaskim.

Ewa Kondraszuk