Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

W Szkole Podstawowej w Żabikowie zainaugurowano uroczyście rok szkolny 2014/2015.

POJĘCIE "PATRIOTYZM" NIE WYMAGA DODATKOWYCH OKREŚLEŃ

Po hymnie, odśpiewanym przez całą społeczność szkolną, głos zabrał Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, który życzył pomyślności wszystkim uczniom, a szczególnie zdrowia - nauczycielom. Stwierdził też, że szkoła żabikowska - jak podkreślił - jego szkoła - to dobra placówka. Wyraził także zamiar i nadzieję odwiedzania jej także przy innych okazjach i uroczystościach.

Następnie przemówiła Pani Dyrektor Teresa Łukaszczuk, oznajmiając z radością, że dziś rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Dla jednych kolejny, dla drugich pierwszy rok szkolny w ich młodym życiu, przeto pierwszoklasistów powitała w pierwszej kolejności, życząc, by w tej szkole znaleźli nie tylko wiedzę, ale także ciepło nauczycieli, życzliwość przyjaciół i opiekę starszych kolegów.

Powitała też serdecznie gości w osobach: Wójta Gminy Radzyń Podlaski Wiesława Mazurka, Przewodniczącej Rady Rodziców Aliny Zienkiewicz, oraz sołtysa Bedlna Grzegorza Mazurka.

Powitała oczywiście wszystkie dzieci, ich rodziców, babcie, dziadków, a na koniec - nauczycieli. Podziękowała nauczycielom, a przede wszystkim pracownikom etatowym obsługi za wzorowe wypełnienie obowiązku bardzo dobrego przygotowania szkoły do pracy w nowym roku. Jednocześnie powitała w gronie załogi nową pracownicę w osobie Pani Elżbiety Niebrzegowskiej, która będzie dbała o porządek w przeznaczonym dla niej rejonie naszej szkoły. Pani Dyrektor życzyła nowej pracownicy, by praca z nami przynosiła jej wiele satysfakcji i była owocna. Wszystkim życzyła dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości.

Powiedziała też: Każdy z nas jest inny i każdy wymaga innego podejścia. My, doświadczeni nauczyciele dobrze o tym wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, że co dla jednych jest łatwą do rozwiązania łamigłówką, dla innych może stanowić barierę trudną do pokonania. Nasza mała szkoła stwarza doskonałe warunki do takiej indywidualizacji nauczania. Jesteśmy w stanie wniknąć w potrzeby intelektualne, emocjonalne a nawet duchowe każdego z was z osobna. W tej szkole nikt nie jest anonimowy. Nauczyciel, wychowawca zna każdego z imienia i nazwiska, ale także wie, jakie są jego potrzeby, lęki, słabsze i dobre strony.

Nastawiamy się na dostrzeganie i wzmacnianie właśnie tych dobrych waszych cech, które przynosicie z domu rodzinnego. Potrzebujemy do tego współpracy waszych rodziców, na której dotychczas nigdy nie zawiedliśmy się. Liczymy na dobrą współpracę z Organem Prowadzącym, jakim jest Gmina Radzyń Podlaski reprezentowana tu przez Pana Wójta. Wiemy, że jak dotychczas możemy liczyć na wsparcie i życzliwość osób odpowiedzialnych za edukację gminną, ich profesjonalizm oraz niezbędny w tej pracy refleks.

Rzeczywiście, my w szkole żabikowskiej szczycimy się zespołem nauczycieli wykwalifikowanych najwyżej. Stale się też doskonalimy. Jest wśród nas już siedmioro nauczycieli dyplomowanych. Podczas wakacji do tego grona dołączyły Panie Anna Ochnio i Katarzyna Mikulska. Stopień swego awansu zawodowego podniosła także pani Anna Koczkodaj osiągając status nauczyciela mianowanego. To świadczy o dynamice i aktywności intelektualnej naszego grona pedagogicznego.

Na koniec Pani Dyrektor powiedziała: Panie Wójcie, szanowna Rado Rodziców, Drogie Dzieci i Nauczyciele! Melduję, że Szkoła Podstawowa w Żabikowie jest dobrze przygotowana do nowego roku szkolnego. W związku z tym rok szkolny 2014/1015 w Szkole Podstawowej w Żabikowie uważam za rozpoczęty.

Ponieważ pierwszy września kojarzy się wszystkim Polakom z tragiczną historią, pierwszą lekcję historii, poprowadził nauczyciel tego przedmiotu, w kilku słowach pogadanki historycznej wspominając 75 rocznicę agresji hitlerowskiej i inwazji sowieckiej na Polskę. Odniósł się także do uniwersalnej wartości pojęcia "patriotyzm", stwierdzając, że po latach komunistycznej indoktrynacji i po 25 latach od uzyskania przez Polaków wolności pojęcie to nie wymaga dodatkowych określeń, albowiem Ojczyznę się kocha albo nie. Nie można miłować swojej dużej i małej ojczyzny jakoś.

Na koniec nastąpiła informacja o wychowawstwach i przydziałach: Oddział przedszkolny – mgr Monika Fijałek,

  1. Oddział przedszkolny - mgr Monika Fijałek,
  2. Kl. "0" - mgr Magdalena Palczewska,
  3. Kl. I - mgr Anna Struczyk,
  4. Kl. II - mgr Katarzyna Mikulska,
  5. Kl. III - mgr Anna Koczkodaj,
  6. Kl. IV - mgr Ewa Kondraszuk,
  7. Kl. V - mgr Jan Kondraszuk,
  8. Kl. VI - mgr Andrzej Kotyła,
  9. J. angielski - mgr Katarzyna Stolarczyk,
  10. Religia - mgr Anna Ochnio.

Po oficjalnej części inauguracji roku szkolnego uczniowie spotkali się ze swymi wychowawcami.

Andrzej Kotyła

ZDJĘCIA