Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

28 listopada 2013 r. w SP w Żabikowie miały miejsce zabawy andrzejkowe oddziału przedszkolnego, zerówki i klas młodszych.

ANDRZEJU, ANDRZEJU, DZIEWCZĄT DOBRODZIEJU...

...śpiewano dawniej z okazji kończącego się w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, czasu zabaw, a więc na początku nowego Roku Liturgicznego, który przypada w pierwszą niedzielę między 27 listopada, a 3 grudnia. Andrzejki były ostatnią okazją do zabawy przed rozpoczynającym się okresem Adwentu. Obecnie Adwent w Kościele Katolickim jest czasem refleksji i radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela.

Andrzejki to był kiedyś przede wszystkim wieczór wróżb, a dziś? Dziś dominują zabawy i tak było w naszej szkole. W przedszkolu i zerówce panie: Monika Fijałek i Magdalena Palczewska poprowadziły zabawy: "Losowanie kolorów", "Taniec z balonikiem", "Kim będę?", "Taniec kaczuchy" i inne. W kasach I - III wychowawczynie: Anna Koczkodaj, Anna Struczyk i Katarzyna Mikulska pokierowały zabawami tanecznymi - na gazecie, z balonem... Były też konkurencje sprawnościowe - odbijanie balonika na czas i aktorskie - naśladowanie (wydawanych paszczą) odgłosów zwierząt. W obu grupach pląsom i zabawom w rytmie disco nie było końca, co ilustrują załączone fotografie.

Zakończyć tej relacji nie wypada mi inaczej, jak tylko zamknięciem otworzonej w tytule klamry i przypomnieniem, że "Andrzej" to piękne i popularne imię wywodzące się z języka greckiego, w którym słowo "andreas" znaczy: mężny, męski.

Kotyła, a jakże... Andrzej

ZDJĘCIA