Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Podsumowanie drugiego roku projektu
"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja programu rozpoczęła się 01.09.2010r. w klasie II. Obecnie drugi etap kontynuuje klasa I ze swoją wychowawczynią p. Anną Struczyk.

Istotą Projektu jest wielokierunkowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.

Realizacja Projektu oparta była o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera zakładającą, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest zdolności te dostrzec, rozwijać i wspierać.

Za uczestnictwo w Projekcie szkoła otrzymała bezzwrotny zestaw środków dydaktycznych o dużej wartości, w celu zorganizowania na ich bazie trzech Ośrodków Zainteresowań Dziecięcych.

Pierwszy Ośrodek Zainteresowań sprzyjał rozwijaniu wszystkich inteligencji, a w szczególności: językowej, interpersonalnej i intrapersonalnej. W tym Ośrodku dzieci korzystały z kodeksu klasowego, teatrzyku, zestawu Logico , zestawu Bajek-Grajek, książek i czasopism dziecięcych, pacynek, alfabetów ruchomych, zestawów historyjek obrazkowych, chusty animacyjnej oraz puzzli.

Drugi Ośrodek Zainteresowań sprzyjał rozwijaniu wszystkich inteligencji, a w szczególności inteligencji: muzycznej, ruchowej, wizualno-przestrzennej oraz interpersonalnej i intrapersonalnej. Środki dydaktyczne, które zostały tu zgromadzone wykorzystano w celu rozwijania wrażliwości artystycznej i ruchowej. Znalazły się tu: wielofunkcyjny stojak z akcesoriami sportowymi, Ser Szwajcarski, Studnia Jakuba, Mozaika XXL, mały majsterkowicz, materiały do prac konstrukcyjnych, materiały przyrodnicze, model ziemi, instrumenty perkusyjne i chusta animacyjna.

Trzeci Ośrodek Zainteresowań sprzyjał rozwijaniu wszystkich inteligencji, a w szczególności: matematyczno-logicznej, przyrodniczej, interpersonalnej i intrapersonalnej. Kompetencje przyrodnicze i matematyczno-logiczne rozwijali uczniowie przy pomocy korali matematycznych, magicznego trójkąta, klocków Geo, zestawu Euro, zestawu Logico, wagi cylindrycznej, globusa, kalendarza przyrody, mikroskopu z przyborami, tuby Gąsienicy i Tuby Pieksi, gier planszowych.

Wymienione wyżej środki dydaktyczne wykorzystane w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań sprzyjały humanizacji procesów kształcenia, odczuwania radości z uczenia się, wyzwalały kreatywność i otwartość na wiedzę, rozwijały zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju i profilem inteligencji.

Realizacja zajęć II etapu oparta była o autorski program, który zatytułowany był "Jesteśmy Przyjaciółmi Przyrody". Przed rozpoczęciem zajęć zdiagnozowano profile inteligencji dzieci oraz ich zainteresowania i możliwości.

W programie zostały zaplanowane i zrealizowane wycieczki na łąkę, do parku, do lasu, gdzie przez lupy dzieci obserwowały rośliny i drobne zwierzątka żyjące w trawie. Zorganizowana była akcja zbiórki makulatury, którą później dzieci wraz z rodzicami zawieźli do punktu skupu do Wohynia. Uczniowie, zmienieni w EKOSKRZATY uczestniczyły w uroczystości z okazji Dnia Ziemi organizując Zielony Dzień i happening uliczny, przygotowały inscenizację na powitanie wiosny. Dzieci założyły wiosenny kącik przyrody i obserwowały kiełkowanie i wzrost roślin. Korzystając z korali matematycznych wykonywały "Zielone Zadania" wymagające obliczeń, a pracując z Logico uczyły się logicznego myślenia i samodzielności. Sporo czasu spędziły dzieci w kąciku teatralnym przygotowując scenki dramowe i inscenizacje wierszy, wykorzystując pacynki z głosem i bez głosu. Słuchały bajek-grajek. Układały rymowanki i hasła o tematyce przyrodniczej. Wykonywały wiele prac plastycznych i konstrukcyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się instrumenty perkusyjne, za pomocą których dzieci tworzyły proste akompaniamenty do piosenek. W ramach prowadzenia zdrowego trybu życia, dzieci zażywały ruchu na świeżym powietrzu, układały piramidę żywności, samodzielnie robiły kanapki z własnego, wyhodowanego szczypiorka. Dużą atrakcją na zajęciach okazała się chusta animacyjna. Ta bajecznie kolorowa pomoc dydaktyczna wyzwalała wiele emocji i zachęcała do wspólnych zabaw. Dzieci chętnie uczestniczyły w ciekawych zabawach i konkurencjach sprawnościowych i zręcznościowych wykorzystując Studnię Jakuba, Ser Szwajcarski, Mozaikę XXL, Gąsienicę i Pieksi. Chętnie sięgały po gry planszowe. Dużo zwolenników miała gra "Poczta" i "Euro". Dzieci bawiły się w sklep, płacąc złotówkami i euro. Nauczyły się grać w bierki, domino, kości. Wielką popularnością cieszyły się mini szczudła, obręcze plastykowe, pachołki i piłeczki.

Realizowany Projekt wpłynął na rozwój kreatywności uczniów, ciekawości poznawczej, otwartości na wiedzę. Dostarczył elementarnej wiedzy o sobie i otaczającym środowisku.

Zajęcia sprawiły wszystkim dzieciom radość i satysfakcję. Pozwoliły lepiej poznać i zrozumieć otaczający świat a w szczególności samego siebie.

Rodzicom i nauczycielom pozwolił zintegrować działania domu rodzinnego i szkoły na rzecz rozpoznania profilu inteligencji dziecka i zapewnienie mu właściwych warunków dla rozwoju "jego mocnych stron" i budowania wysokiej samooceny. Wypracowane efekty będą wykorzystywane w dalszej pracy.


Anna Struczyk