Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Drugi rok projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".Rodzice uczniów klasy I zostali zapoznani z wytycznymi projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", współfinansowanego przez Unię Europejską. Wypełnili ankiety dotyczące rozwoju ich dzieci oraz podpisali zgodę na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych. W projekcie będzie uczestniczyć 100% klasy.Wychowawczyni klasy I p. Anna Struczyk przygotowała prelekcję wzbogaconą prezentacją multimedialną na temat założeń teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera.


Anna Struczyk