Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Raduje się serce...

Tym razem Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole upłynęło w nastroju nieco pogodniejszym aniżeli dotychczas. W sumie bowiem jest się z czego cieszyć, wszak nasza Ojczyzna 91 lat temu na nowo powróciła na mapę Europy i świata. Podczas uroczystości - 10 listopada 2009 r. - przygotowanej pod kierunkiem Andrzeja Kotyły przez uczniów klas starszych śpiewaliśmy więc o "Pierwszej Kadrowej", "Przybyli Ułani" i inne pieśni żołnierskie oraz patriotyczne. Część artystyczną poprzedził hymn państwowy, a następnie pogadanka historyczna o istocie niepodległości - zwłaszcza tej narodowej. Montaż poetycko muzyczny wzbudził prawdziwe zainteresowanie słuchaczy - uczniów i rodziców z przewodniczącym Rady Rodziców Wiesławem Mazurkiem, który - dziękując za zaproszenie - dał wyraz przekonaniu, iż szkoła winna uzupełniać i wspierać wychowanie patriotyczne młodego pokolenia kształtowane przede wszystkim w rodzinie.

Na koniec pani dyrektor Teresa Łukaszczuk podziękowała młodym wykonawcom "za tak niepowtarzalną lekcję historii" i zaprosiła nauczycieli, rodziców oraz uczniów do udziału w gminnych i miejskich obchodach narodowego święta.


Andrzej Kotyła