Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

JESTEŚ PEŁNOPRAWNYM UCZNIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻABIKOWIE

"Ślubuję uroczyście uczyć się pilnie, dbać o dobre
imię szkoły. Swą nauką i zachowaniem sprawiać
radość rodzicom, nauczycielom oraz Ojczyźnie."

Te słowa wypowiedzieli 14 listopada 2008 roku uczniowie klasy pierwszej w obecności nauczycieli, rodziców, uczniów szkoły oraz gości: pana Andrzeja Mironiuka - inspektora ds. oświaty oraz pana Wiesława Mazurka - przewodniczącego rady rodziców.

Wszystko zaczęło się od programu artystycznego pierwszoklasistów pod kierunkiem wychowawczyni Barbary Jończak. Po ślubowaniu i pasowaniu na ucznia przez panią dyrektor Teresę Łukaszczyk uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy pasowania, upominki od uczniów klas starszych oraz słodkie niespodzianki od wójta Mirosława Kałuskiego, które wręczył pan Andrzej Mironiuk.