Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

KADRA PEDAGOGICZNA:

Koczkodaj Anna - dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć rewalidacyjnych

Domańska Magdalena - nauczyciel logopeda

Fijałek Monika - nauczyciel wychowania fizycznego

Jastrzębska Urszula - nauczyciel matematyki i fizyki

Kania Zbigniew - nauczyciel muzyki, informatyki i biblioteki

Karpiński Grzegorz - nauczyciel historii

Kowalczyk Katarzyna - nauczyciel doradztwa zawodowego

Kułak Kinga - nauczyciel plastyki i wychowania przedszkolnego

Mikulska Katarzyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Niewęgłowska Bożena - nauczyciel chemii, biologii i przyrody

Niewęgłowska Iwona - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i techniki

Niewęgłowska Marta - nauczyciel wspomagający

Ochnio Anna - nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie

Palczewska Magdalena - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Paszkowska Jolanta - pedagog

Piekarska Anna - nauczyciel języka niemieckiego

Sałaga Aneta - nauczyciel przyrody, biologii i geografii (urlop)

Stolarczyk Katarzyna - nauczyciel języka angielskiego

Struczyk Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Szram Grzegorz - nauczyciel geografii

Żurawska Anna - nauczyciel języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie