Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

NA PAMIĄTKĘ ....

Jak co roku Szkolny Klub Wolontariatu działający przy Szkole Podstawowej w Żabikowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej postanowił w sposób szczególny podziękować za trud, opiekę i serce włożone w edukację i wychowanie naszej młodzieży. W tym roku szkolnym staraniem niżej podpisanej osoby została zaprojektowana i wykonana zakładka do książki. Wolontariusze: Oliwia Zdziarska, Natalia Mościcka oraz Damian Koczkodaj zostali odpowiedzialni za rozdanie pamiątek.

Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom z okazji tak ważnego święta życzymy sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.


mgr Marta Niewęgłowska