Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w ŻabikowieMOTTO

A nade wszystko szanuj mowę swą ojczystą.
Nie znać języka swego hańbą oczywistą.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Corocznie, 21 lutego, od prawie 20 lat, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Świętu temu przyświeca idea promowania używania mowy ojczystej, a także kultywowania języka polskiego za granicą.

To święto upamiętnia pięciu studentów z uniwersytetu w Bangladeszu, którzy w 1952 roku zginęli podczas demonstracji,
w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Przesłanie dla Polaków jest jedno - dbajmy o swój, najpiękniejszy na świecie, język ojczysty.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony 17 listopada 1999 roku dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata i promocji wielojęzyczności, a także w celu zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących, do których zalicza się 43 procent wszystkich aktualnie używanych. Ponad 200 znalazło się na liście języków całkowicie wymarłych w ciągu życia zaledwie trzech ostatnich pokoleń.

Wagę tego problemu podkreśliło 16 maja 2009 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, wzywając kraje członkowskie do ochrony i promocji wszystkich używanych na świecie języków.

O tym, że język polski jest piękny wiedzą wszyscy mali i duzi. W jaki sposób powinniśmy dbać o nasz język ojczysty? Czytać, czytać i jeszcze raz czytać.

Język polski, obecnie ojczysta mowa 46 milionów ludzi na świecie, kształtował się przez wieki naszych dziejów. Utrwalali go w swych utworach poeci i pisarze. Można powiedzieć, że pierwszym pisarzem tworzącym oryginalne dzieła w języku polskim był Mikołaj Rej z Nagłowic. Swój pogląd na temat języka polskiego zawarł w słynnym zdaniu: A niechaj narodowie wżdy postronni znają, Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!. Kontynuatorem jego dzieła, prawdziwym ojcem poezji polskiej, okazał się Jan Kochanowski, a po nim przyszli inni wybitni twórcy literatury polskiej.

Choć Polska na skutek wojen, grabieży, zaborów straciła ogromną część dóbr kultury, to jednak Polacy obronili swoją tożsamość dzięki językowi polskiemu, w którym rodziły się arcydzieła sztuki - najskuteczniejsza broń w walce z wrogiem. Poprzez dzieła literackie polskich autorów świat dowiadywał się o naszej ojczyźnie, mimo że nie było jej na mapach Europy.

Dzisiaj wraz z rozwojem kultury masowej można zauważyć narastanie niepokojącego zjawiska, jakim jest wulgaryzacja języka i lekceważenie kultury narodowej. Pamiętajmy, aby szanować siebie nawzajem i nie nadużywać wyrażeń oraz wyrazów prostackich, brutalnych i wulgarnych.

Współczesny język jest inny, bo inni są ludzie, którzy się nim posługują i inna jest rzeczywistość, do której się odnosi. Język nadąża za przemianami w każdej dziedzinie życia, rządzi się swoimi prawami. Obserwujemy zjawisko przechodzenia wyrazów obcych do naszego języka. Jest to naturalny przejaw wzajemnych kontaktów między narodami.

Język polski do łatwych nie należy. Być może wynika to ze złożonej gramatyki, od której reguł jest wiele wyjątków, trudną wymowę czy ortografię. Niektórzy naukowcy umieścili go najwyżej na liście najtrudniejszych języków świata. Znany nam Chrząszcz brzmi w trzcinie, czyli charakterystyczna, szeleszcząca wymowa sprawia, że opanowanie polskiego niewątpliwie jest dla obcokrajowca wielkim osiągnięciem.

Pamiętajmy, że o język polski należy dbać codziennie, a nie tylko w Dniu Języka Ojczystego.


mgr Anna Żurawska


Polecam krótkie filmiki promujące poprawną polszczyznę:
https://www.youtube.com/watch?v=OaHIydjxbLY
https://www.youtube.com/watch?v=GWUJzoaLCEo
https://www.youtube.com/watch?v=zF8RVu0lXUM
https://www.youtube.com/watch?v=UZW4GgzQ1c4