Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

7 października 2020 r. odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Udział w nim wzięli uczniowie z klas I - VIII oraz nauczyciele. Hasłem tegorocznego święta było stwierdzenie Words have power - Słowa mają moc nawiązujące do potrzeby dbania o jak najczęstsze używanie zwrotów grzecznościowych i odpowiednie zachowanie się.

Uczestnicy tego wydarzenia poznali pozdrowienia oraz wyrazy grzecznościowe w różnych europejskich językach, a także dowiedzieli się wielu ciekawostek o nich. Reprezentanci każdego oddziału w szkole wypowiedzieli się w sondażu na temat: dlaczego warto uczyć się języków obcych? Opinię swoją dzieci wyraziły podczas przerw na korytarzu szkolnym uczniom klasy VIII: Damianowi Koczkodajowi i Rafałowi Ochnio, a wyniki zostały przedstawione podczas uroczystości. Uczniowie klas V - VIII (Piotr Kurek, Aleksandra Sławińska, Bartłomiej Sławiński, Patrycja Książek, Rafał Ochnio) wykonali plakaty przedstawiające zwroty grzecznościowe i słówka w języku polskim, angielskim i niemieckim. Na korytarzach szkolnych umieszczone zostały plakaty ilustrujące słówka w języku niemieckim oraz zwroty powitania w 10 językach (przygotowane przez panią Annę Piekarską). Pani Marta Niewęgłowska opowiedziała
o języku migowym, a także nauczyła zebranych kilku słów grzecznościowych w tym języku.

Tego dnia został także rozstrzygnięty Szkolny konkurs na hasło lub wiersz propagujący naukę języków obcych.
W konkursie tym mogli uczestniczyć uczniowie klas I - VIII. Wiersz lub hasło dzieci mogły wymyśleć wspólnie z członkami najbliższej rodziny.

W kategorii klas I - III I miejsce przyznano Adamowi Żurawskiemu (kl.I), natomiast w kategorii klas IV - VIII I miejsce otrzymała Gabriela Fijałek (kl.VI).

Konkurs zorganizowany został przez panią Katarzynę Stolarczyk i panią Martę Niewęgłowską. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody. Pozostali uczestnicy obdarowani zostali drobnymi upominkami: Damian Koczkodaj, Patrycja Książek, Bartłomiej Opolski, Agata Koczkodaj, Dorota Koczkodaj, Wojciech Mazurek oraz Cezary Niebrzegowski i Natalia Sposób.

A oto konkursowe hasła i wierszyki:

Adam Żurawski kl.I

Marzą mi się wczasy u cioci w Ameryce,
Dlatego codziennie język obcy ćwiczę.
Poznaję nowe słówka, nowe wyrażenia,
Ta wiedza moje życie na lepsze odmienia.
Jeśli chcesz być mądry i zwiedzić cały świat,
Ucz się pilnie języków od najmłodszych lat.
Czekają już Chiny, Londyn i Wyspy Bahama,
Więc ucz się języków codziennie od rana.


Natalia Sposób kl. I

Ucz się, ucz angielskiego,
Mój drogi kolego!
Bo to język bardzo ważny,
Dla wszystkich dzieci przyjazny.
Co dzień słówka nowe,
A w dzienniku oceny wzorowe.
Kiedy będę już dorosła, to wyruszę poznać świat - bo angielski będę znać!
Cezary Niebrzegowski kl. II

Aby zwiedzać cały świat język angielski musisz znać.
Dorota Koczkodaj kl. IV

Ucz się języków obcych, bo to dobrze wpłynie na twoją korzyść.
Język polski znasz bo to twój kraj.
Ale czy znasz języki: angielski, hiszpański?
Powiem Ci jak nie będziesz umiał języków obcych, to nie będziesz mógł mówić do ludzi zza granicy.
Wojciech Mazurek kl.V

W każdej części świata.
Jeśli chcesz podróżować po świecie
i biegle śmigać po necie,
ucz się młody pilnie języków
by po świecie robić fiku-miku.

Agata Koczkodaj kl. VI

Nauka języków obcych może być zabawą.
Wiem jak wymawia się wyrazy angielskie i jak się rozmawia.
Każdy uczy się jakiegoś języka: angielskiego, niemieckiego,
rosyjskiego i wielu innych. Każde słowo znaczy coś innego,
a także uczy nas wiele w życiu, np. o ludziach, zwierzętach,
roślinach i rzeczach. Niech nauka języków obcych nie będzie dla nas nudą,
ale zabawą i przyjemnością. Zachęcam do nauki języków obcych,
bo możecie dzięki zwykłej nauce osiągnąć wiele sukcesów i spełnić marzenia.


Gabriela Fijałek kl. VI

Nauka języków to dobra sprawa
fajna jest przy tym zabawa.
Poznajesz słówka, zdania układasz
innym w nauce chętnie pomagasz.
Konkursy wygrywasz, sukcesy odnosisz
i coraz wyżej do góry się wznosisz.
Za granicą z każdym się dogadasz,
gdy ktoś pyta o drogę
bez problemu odpowiadasz.
Języki obce warto poznawać
i z sił nie wolno nigdy opadać.
Dąż do celu i spełniaj marzenia.
Pamiętaj, że nie masz nic do stracenia!
Bartosz Opolski kl. VIII

Czy jesteś duży,
Czy jesteś mały,
Do nauki języków obcych
Cię zachęcamy.
Bo jeśli potrafisz powiedzieć Good Morning, Guten Morgen i Bonjour
To znajdziesz przyjaciół.


Patrycja Książek kl. VIII

Zwiedzanie świata jest marzeniem każdego - dlatego ważna jest nauka języka obcego!

Damian Koczkodaj kl.VIII

Kto języki obce zna zawsze sobie radę da.Wszystkim biorącym udział w tym wydarzeniu serdecznie dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom.


mgr Katarzyna Stolarczyk