Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie
KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Informuję, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 termin zawieszenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w formie stacjonarnej zostaje przedłużony do 26 czerwca 2020r., czyli do dnia zakończenia zajęć w szkole.


W związku z powyższym nauczanie w dalszym ciągu będzie prowadzone zdalnie z wykorzystaniem ustalonych
w naszej szkole metod i technik kształcenia na odległość.

O szczegółach związanych z zakończeniem roku szkolnego poinformuję wkrótce.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna KoczkodajKOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Informuję, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 termin zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w formie stacjonarnej zostaje przedłużony do 07 czerwca 2020r. W związku z powyższym zajęcia
w dalszym ciągu będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem ustalonych w naszej szkole metod i technik kształcenia na odległość.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj

KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Informuję, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 termin zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych zostaje przedłużony do 24 maja 2020r.

Informacje o organizacji funkcjonowania szkoły będą na bieżąco zamieszczane
w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły. Zachęcam do śledzenia
i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej oraz informacji przesyłanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli.

Dyrektor Szkoły

Anna KoczkodajKOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Informuję, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 kwietnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 termin zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych zostaje przedłużony do 26 kwietnia 2020r.

Informacje o organizacji funkcjonowania szkoły będą na bieżąco zamieszczane w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły. Zachęcam do śledzenia i czytania na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej oraz informacji przesyłanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj


KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Informuję, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze zostały zawieszone od 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r. Dnia 20 marca 2020r. przedłużono termin zawieszenia zajęć do 10 kwietnia 2020r.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcam do śledzenia i czytania na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej oraz informacji przesyłanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj


KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Informuję, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze zostają zawieszone od dnia 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r.

W okresie przejściowym, czyli w dniach 12 - 13 marca 2020r. dla dzieci i uczniów, którym rodzice nie będą mogli zapewnić opieki w domu, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj