Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym ustawą z kwietnia 1937 roku. Do czasu wybuchu II wojny światowej świętowano tylko w latach 1937 i 1938. W latach okupacji hitlerowskiej jawne świętowanie było niemożliwe. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca. - datę podpisania Manifestu PKWN. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono ustawą Sejmu IX kadencji (jeszcze PRL) 21 lutego 1989 roku. W czasach komunizmu organizowane przez opozycję manifestacje patriotyczne były nielegalne. Obecnie główne obchody odbywają się w Warszawie na placu J. Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.W przeddzień wspomnianej na początku daty odbyła się...

...UROCZYSTOŚĆ NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGLOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻABIKOWIE

Prowadząca uroczystość szkolną dyrektorka szkoły Teresa Łukaszczuk, po powitaniu społeczności szkolnej, nie zapomniała - w imieniu Wójta Gminy Radzyń Podlaski, Burmistrza Radzynia Podlaskiego i Starosty Radzyńskiego - przekazać zaproszenia na obchody Narodowego Święta Niepodległości w Radzyniu Podlaskim - rozpoczynające się Mszą św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium MBNP, w niedzielę 11 listopada o godz. 1030. Apelowała również do mieszkańców Żabikowa i Bedlna o aktywny udział w obchodach oraz o udekorowanie flagami państwowymi swoich posesji. Wspomniała postacie związane z odzyskaniem niepodległości w 1918 r.

Zanim to się jednak stało, uroczystość - tradycyjnie - rozpoczął hymn państwowy. Po pogadance Pani Dyrektor - obfitującej w istotne informacje historyczne - wystąpili uczniowie.

Jako pierwsi zaprezentowali swoje umiejętności wokalne uczniowie najmłodsi - laureaci pierwszego w swej kategorii miejsca w I Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej, który odbył się w piątkowe południe 09 listopada w Zespole Szkół w Białej.

Część artystyczna, przygotowana przez szóstoklasistów (recytacje), czwarto- i piątoklasistów (śpiewy), pod kierunkiem Andrzeja Kotyły, rozpoczęła się od znamiennych słów wypowiedzianych przez narratorkę - Justynkę Buhajównę: W latach 1917- 1918 polityka wszystkich mocarstw zachodnich w stosunku do Polski zmieniła się nie do poznania. W wyniku tego, 11 listopada, w dzień zawieszenia broni i końca I wojny światowej, na prośbę Rady Regencyjnej Piłsudski objął urząd głównodowodzącego.
Tak rozpoczęła się próba "zbudowania Polski, w czasie gdy Rosja i Niemcy spały". Utworzenie niepodległej Polski w 1918 r. było, można powiedzieć wynikiem "szczęśliwego trafu". W oczach ludzi o bardziej religijnych skłonnościach zakrawało na cud. Piłsudski przyjechał do Warszawy powracając z więzienia i wygnania i nie wiedząc dokładnie, czego tam ma oczekiwać ..., zobaczył, że "władza leży na ulicy", i kiedy się schylił, żeby ją podnieść, polski feniks wyłonił się z popiołów i wojny, które leżały u jego stóp.

Liczne utwory poezji patriotycznej oraz tradycyjne pieśni legionowe, do których śpiewania - na prośbę Pani Dyrektor - włączyli się obecni w hali gimnastycznej nauczyciele, rodzice, dziadkowie i dziatwa szkolna, sprawiły, że nastrój stał się prawdziwie podniosły i patriotyczny. "Piechota...", " Marsz Pierwszej Brygady", "Raduje się serce...", "Przybyli ułani...", na koniec "Rota" - wzmocniły ducha umiłowania wolnej ojczyzny i pozwoliły przeżyć raz jeszcze to, co jest treścią narodowego święta najważniejszą - zjednoczenie myśli i czynów wszystkich w idei budowania wspólnego dobra ojczyzny.

Andrzej Kotyła

ZDJĘCIA