Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja