Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie
Bez nazwy

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
w Szkole Podstawowej w Żabikowie

Dnia 4 września 2017 r. o godzinie 8.30 w naszej szkole odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Rozpoczęliśmy ją wspólnym odśpiewaniem hymnu.
Na uroczystość przybył pan Wiesław Mazurek Wójt Gminy Radzyń Podlaski,
który oficjalnie przedstawił i serdecznie powitał powołaną 1 września 2017r. na Dyrektora Szkoły panią mgr Annę Koczkodaj. Pan Wójt życzył wszystkim owocnej współpracy.

Następnie głos zabrała nowa pani Dyrektor, która bardzo serdecznie powitała wszystkich po wakacyjnej przerwie,
a szczególnie te dzieci, które po raz pierwszy przyszły do naszej szkoły.W dalszej części przemówienia zachęcała uczniów do systematycznej pracy w nowym roku szkolnym, zaś rodziców do współpracy.

Pani Dyrektor życzyła wszystkim uczniom, aby czas spędzony w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągną wiele sukcesów. Nauczycielom i pracownikom obsługi życzyła, aby był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą
i uznanie otoczenia, a postępy i osiągnięcia uczniów dawały dużo zadowolenia. By każdy dzień przynosił radość, dużo zapału do pracy i optymizmu. Rodzicom zaś życzyła zadowolenia ze swoich dzieci, dobrej współpracy ze szkołą,
z nauczycielami, wychowawcami oraz dyrekcją. Przypomniała również jak ogromną rolę we współczesnej szkole odgrywają rodzice, że ich pomoc jest niezbędna i że tylko nasze wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, że jedynie wspólnie możemy osiągać sukcesy i tworzyć wymarzoną szkołę.

Na zakończenie uczniom i rodzicom zostali przedstawieni nowo zatrudnieni nauczyciele: pani Aneta Sałaga nauczycielka przyrody, wychowawczyni klasy IV, pani Urszula Jastrzębska nauczycielka matematyki i techniki, wychowawczyni klasy V, pani Kinga Kułak nauczycielka plastyki, pani Marta Krakowiak nauczyciel logopeda oraz pan Zbigniew Kania nauczyciel muzyki, informatyki i bibliotekarz. Do naszego grona powróciła także pani Anna Struczyk, która w tym roku szkolnym będzie wychowawczynią klasy I.

Po oficjalnej części uczniowie wraz z towarzyszącymi im rodzicami udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

mgr Anna Żurawska

Zdjęcia