Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie
Bez nazwy

KADRA PEDAGOGICZNA:

 • Koczkodaj Anna - dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć rewalidacyjnych
 • Chruścik Marta - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Fijałek Monika - nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania przedszkolnego
 • Jastrzębska Urszula - nauczyciel matematyki i techniki
 • Kania Zbigniew - nauczyciel muzyki, informatyki i biblioteki
 • Krakowiak Marta - nauczyciel logopeda
 • Kułak Kinga - nauczyciel plastyki
 • Mikulska Katarzyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Niewęgłowska Marta - nauczyciel wspomagający
 • Ochnio Anna - nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie
 • Palczewska Magdalena - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Sałaga Aneta - nauczyciel przyrody
 • Stolarczyk Katarzyna - nauczyciel języka angielskiego
 • Struczyk Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Żurawska Anna - nauczyciel języka polskiego i historii
 •