Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

KADRA PEDAGOGICZNA:

Koczkodaj Anna - dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć rewalidacyjnych

Chruścik Marta - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Czech Małgorzata - nauczyciel języka polskiego

Fijałek Monika - nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania przedszkolnego

Jastrzębska Urszula - nauczyciel matematyki i techniki

Kania Zbigniew - nauczyciel muzyki, informatyki i biblioteki

Karpiński Grzegorz - nauczyciel historii

Krakowiak Marta - nauczyciel logopeda

Kułak Kinga - nauczyciel plastyki

Mikulska Katarzyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Niewęgłowska Marta - nauczyciel wspomagający

Ochnio Anna - nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie

Palczewska Magdalena - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Sałaga Aneta - nauczyciel przyrody

Stolarczyk Katarzyna - nauczyciel języka angielskiego

Struczyk Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Żurawska Anna - nauczyciel języka polskiego i historii (urlop)