Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

KADRA PEDAGOGICZNA:

Koczkodaj Anna - dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć rewalidacyjnych

Czech Małgorzata - nauczyciel języka polskiego

Domańska Magdalena - nauczyciel logopeda

Fijałek Monika - nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania przedszkolnego

Jastrzębska Urszula - nauczyciel matematyki, fizyki i techniki

Kania Zbigniew - nauczyciel muzyki, informatyki i biblioteki

Karpiński Grzegorz - nauczyciel historii

Kułak Kinga - nauczyciel plastyki i wychowania przedszkolnego

Kowalczyk Katarzyna - nauczyciel doradztwa zawodowego

Mikulska Katarzyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Niebrzegowska Joanna - pomoc nauczyciela

Niewęgłowska Bożena - nauczyciel chemii

Niewęgłowska Iwona - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Niewęgłowska Marta - nauczyciel wspomagający

Ochnio Anna - nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie

Palczewska Magdalena - nauczyciel wychowania przedszkolnego (urlop)

Paszkowska Jolanta - pedagog

Piekarska Anna - nauczyciel języka niemieckiego

Sałaga Aneta - nauczyciel przyrody, biologii i geografii

Stolarczyk Katarzyna - nauczyciel języka angielskiego

Struczyk Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Witkowska Magdalena - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Żurawska Anna - nauczyciel języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie