Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W czwartek, 27 lutego, uczennice klasy VIII pod kierunkiem niżej podpisanej przygotowali krótki apel upamiętniający Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Jest on obchodzony w Polsce od 2011 roku i ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

Uczniowie przedstawili w pigułce historię Polski od II wojny światowej. Opowiedzieli o losie tych, którzy nie złożyli broni i walczyli o niepodległość Polski. Wierzyli, że ich ofiara nie pójdzie na marne. Społeczność szkolna wysłuchała także wierszy i piosenek poświęconych Niezłomnym Bohaterom. Całości dopełniła przygotowana na tą okoliczność prezentacja multimedialna.

Apel był żywą lekcją historii, patriotyzmu. Pamiętamy o tych, którzy odeszli, aby Polska była wolna.


mgr Anna Żurawska