Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

WOLONTARIUSZE NA START

To już kolejny rok szkolny, w którym Szkolny Klub Wolontariatu kontynuuje swoją działalność. Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV - VIII do udziału w zadaniach
i akcjach charytatywnych.

Celem klubu jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. Ważne jest nabywanie przez dzieci odpowiednich postaw społecznych, otwartości na ludzi, skupienia uwagi na drugim człowieku, empatii i wrażliwości na potrzeby innych.

Chcemy, aby nasi wolontariusze nabywali nowe umiejętności oraz doświadczenia życiowe, angażowali się do robienia czegoś nowego i pożytecznego.

Zachęcamy do współpracy nie tylko uczniów, ale także rodziców i nauczycieli.

Opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu niezmiennie pozostaje pani Marta Niewęgłowska.


mgr Marta Niewęgłowska