Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 maja przebiegają
w nietypowej atmosferze. Z uwagi na panującą pandemię nie możemy zwyczajowo uczcić pamięci wybitnych Polaków, twórców Ustawy zasadniczej z roku 1791. Uroczysty apel, który rokrocznie uświetnia szkolne obchody majowego święta, pierwszy raz od przywrócenia suwerenności Naszego państwa nie zgromadził społeczności Szkoły Podstawowej
w Żabikowie. Nie oznacza to, że zapomnieliśmy o tak ważnej rocznicy. Nasza wspólnota wyraża się w szacunku do symboli, narodowych flagach dumnie wywieszanych na domach, szacunku dla hymnu i godła państwowego, na wierności tradycji wolnego państwa. Każdy z Was musi sobie w tym dniu zadać pytanie, ile Polski ma w swym sercu, ile z siebie może dla Niej poświęcić, nawet wtedy, gdy większość czasu musi spędzić w domu, z dala od przyjaciół i kolegów.Wykorzystajmy ten czas by zgłębiać wiedzę o wielkim przejawie zbiorowej mądrości Naszego narodu, jakim niewątpliwie było uchwalenie Majowej Konstytucji. Pamiętajmy, że wśród jej autorów mamy też synów ziemi radzyńskiej Ignacego i Stanisława Kostkę Potockich. Pamiętajmy też, że to dzieło w zamyśle mające ratować upadającą Rzeczpospolitą zostało obalone aktem wielkiej zdrady, jaką była konfederacja targowicka. W obronie konstytucji
i zagrożonego państwa Polacy orężnie stanęli w roku 1792. Dzielna postawa wojsk polskich dowodzonych przez wielkich bohaterów, księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszkę, nie ustrzegła Polski przed upadkiem, ale zaszczepiła w kolejnych pokoleniach ten gen patriotyzmu, który ostatecznie doprowadził do odbudowy naszego umęczonego państwa w roku 1918 i potem w 1989.


mgr Grzegorz Karpiński