Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

XIX RAJD PAMIĘCI HARCERZY RADZYŃSKICH
IM. KAZIMIERZA ODRZYGOŹDZIA

17 września 2019 r uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Żabikowie uczestniczyli w XIX Rajdzie Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa. Zwyczajem lat poprzednich uczestnicy rajdu udali się do lasu w sąsiedztwie wsi Sitno, miejsca egzekucji piętnastu harcerzy zamordowanych przez Niemców w roku 1940. Licznie zgromadzeni przedstawiciele samorządów lokalnych, środowisk kulturalnych, a przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna w asyście swych wychowawców i nauczycieli uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej celebrowanej przez ks. Michała z Sanktuarium MBNP w Radzyniu Podlaskim. Uroczystość ta stała się żywą lekcją historii i przyczynkiem do refleksji nad istotą patriotyzmu i jego roli we współczesnym świecie. Nasi uczniowie godnie i z właściwą miejscu estymą reprezentowali naszą małą społeczność.


mgr Grzegorz Karpiński

https://www.tygodnikpodlaski.pl/kultura/tak-niemcy-rozstrzelali-polskich-harcerzy-gestapo-nie-mialo-dla-nich-litosci-pnews-7544.html ...