Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

WITAJ SZKOŁO !!!

Dnia 2 września o godzinie 10.15 w naszej szkole miała miejsce inauguracja nowego roku szkolnego 2019/ 2020. W tym dniu po wakacyjnej przerwie w hali sportowej zgromadziły się dzieci, uczniowie, rodzice, nauczyciele
i pracownicy obsługi. Na opalonych i wypoczętych twarzach, zwłaszcza najmłodszych, widać było radość,
a także przejęcie.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Pani Dyrektor Anna Koczkodaj powitała bardzo serdecznie wszystkich przybyłych. Wśród gości byli: Pan Robert Gmitruczuk - Wicewojewoda Lubelski, Pani Halina Rogowska - Inspektor ds. Oświaty w Gminie Radzyń Podlaski, Pan Wiesław Mazurek - Wójt Gminy Radzyń Podlaski.

W swoim przemówieniu Pani Dyrektor nawiązała do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podkreśliła swą ogromną radość ze spotkania. Przedstawiła grono pedagogiczne oraz wychowawców poszczególnych klas.

Następnie głos zabrali kolejno Pan Wicewojewoda i Pan Wójt, którzy w ciepłych słowach zwracali się do społeczności szkolnej, życząc uczniom sukcesów, nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, a wszystkim wytrwałości
w dążeniu do założonych celów.

Po części oficjalnej wszyscy uczniowie udali się na spotkania klasowe ze swoimi wychowawcami. Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny będzie czasem nie tylko wytężonej pracy, ale też przyniesie wszystkim radość i liczne sukcesy.


mgr Małgorzata Czech