Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

I GMINNY BAL ÓSMOKLASISTY 2019 / 2020

Dnia 11 stycznia 2020r. o godzinie 17.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Żabikowie odbył się Gminny Bal Ósmoklasisty. Taki bal w naszej Gminie miał miejsce po raz pierwszy.

Wzięli w nim udział uczniowie z klas ósmych ze Szkoły Podstawowej z Białej, ze Szkoły Podstawowej z Białki, ze Szkoły Podstawowej z Branicy Radzyńskiej, ze Szkoły Podstawowej
z Paszk Dużych, z Zespołu Szkół z Zabiela oraz ze Szkoły Podstawowej z Żabikowa.

Na początku głos zabrała Pani Anna Koczkodaj Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabikowie, która serdecznie przywitała zaproszonych gości: Pana Wiesława Mazurka Wójta Gminy Radzyń Podlaski, Panią Annę Grochoła Zastępcę Wójta Gminy Radzyń Podlaski, Panią Barbarę Palicę Przewodniczącą Rady Gminy Radzyń Podlaski, Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Radzyń Podlaski Pana Andrzeja Prokopiuka, Pana Dariusza Jurka, Panią Iwonę Koczkodaj, Pana Ireneusza Mroczka i Panią Wiolettę Chmielarz, Wychowawców uczniów klas ósmych Panią Jolantę Odżygóźdź, Panią Ewę Matuszewską, Panią Agnieszkę Domańską, Panią Urszulę Jastrzębską, Panią Ewę Rolę oraz Panią Annę Żurawską, Nauczycieli, Rodziców oraz przybyłych gości.

Następnie przedstawiciele uczniów z każdej biorącej udział w balu szkoły nawiązali w swoim wystąpieniu do przemijającego czasu, do radości ze wspólnego spotkania się, do egzaminów, które są przed nimi oraz do wspomnień z lat szkolnych. Podziękowali Panu Wiesławowi Mazurkowi Wójtowi Gminy Radzyń Podlaski, Dyrektorom Szkół, Wychowawcom
i Nauczycielom, Rodzicom oraz wszystkim tym, bez których ten bal nie mógłby się odbyć w takiej oprawie, jaką obecni mogli zobaczyć i podziwiać.


Oficjalnego otwarcia Gminnego Balu Ósmoklasisty dokonała Pani Anna Koczkodaj Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabikowie. Bal uczniowie rozpoczęli dostojnym, staropolskim tańcem polonezem. W jego podniosłą atmosferę wprowadziły wszystkich przytoczone przez panią dyrektor słowa naszego wieszcza Adama Mickiewicza (...)Podkomorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza, I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie w pierwszą parę prosi(...) - POLONEZA CZAS ZACZĄĆ.

Po wykonanym przez uczniów tańcu głos zabrał Pan Wójt Wiesław Mazurek, który wyraził radość ze wspólnego spotkania
i wdzięczność za przygotowanie Balu Ósmoklasisty. Podziękowania były również ze strony rodziców.

Po części oficjalnej energii do wspólnej zabawy dostarczał uczestnikom poczęstunek, przygotowany przez rodziców. W miłej, wesołej atmosferze czas upłynął bardzo szybko mimo, że zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Teraz po balu zostały już tylko wspomnienia, ale to dobrze, bo wspomnienia to miła rzecz i są w życiu potrzebne.


mgr Anna Koczkodaj