Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

DO KRAINY WIEDZY DRZWI WAM OTWIERAMY...
- UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA UCZNIA KLASY I

Dnia 25 października 2018r. w Szkole Podstawowej
w Żabikowie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Równo o godzinie 11.00 do sali gimnastycznej wkroczyli pierwszoklasiści w galowych strojach i granatowych biretach.

Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego.

Następnie Pani Dyrektor Anna Koczkodaj powitała przybyłych gości: Pana Wiesława Mazurka, Wójta Gminy Radzyń Podlaski, Rodziców i Bliskich uczniów klasy I, Grono Pedagogiczne, uczniów szkoły, a szczególnie gorąco przywitała pierwszoklasistów.

Młodszych kolegów przywitali także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Sandra Wągrodna i Jakub Piekarski, którzy prowadzili uroczystość.

Uczniowie klasy I zaprezentowali przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni Pani Anny Struczyk program artystyczny, na który złożyły się wiersze i piosenki o tematyce szkolnej i patriotycznej, zagadki, pytania sprawdzające wiedzę uczniów oraz ciekawy układ taneczny z biało - czerwonymi kartkami. Udanym występem uczniowie udowodnili, że zasługują, by przyjąć ich w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Żabikowie.

Po zakończeniu części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Żabikowie - mówiła Pani Dyrektor, dotykając ogromnym ołówkiem jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych. Był to niezwykle wzruszający moment. Na pamiątkę tej uroczystości dzieci otrzymały dyplomy
i pierwszy swój dokument tożsamości - legitymacje szkolne.

Pani Dyrektor w ciepłych słowach podziękowała uczniom i ich Rodzicom za postawę i zaangażowanie oraz złożyła życzenia na dalsze lata nauki. Potem głos zabrał Pan Wójt, który również docenił starania pierwszaków i ich Rodziców oraz złożył życzenia samych sukcesów, dobrych ocen oraz wytrwałości w dążeniu do celu.

Pod koniec uroczystości uczniowie klasy I głośno, z całego serca wyrazili wdzięczność swoim Rodzicom właśnie za to, że są uczniami i wręczyli Im duże, czerwone serduszko. Wiele radości sprawiły dzieciom upominki od wychowawczyni, od uczniów klasy II i III, oraz prezenty ufundowane przez Pana Wójta Wiesława Mazurka.

Na zakończenie pierwszej części uroczystości uczniowie klasy I wręczyli przepiękne bukiety kwiatów Pani Dyrektor Annie Koczkodaj, wychowawczyni Pani Annie Struczyk oraz Panu Wójtowi Wiesławowi Mazurkowi.

Goście, nauczyciele i wszyscy uczniowie zostali zaproszeni na pyszny poczęstunek przygotowany przez Rodziców uczniów klasy I.

Uroczystość pasowania na ucznia dostarczyła dzieciom, ich Rodzicom i Bliskim wielu miłych przeżyć i wzruszeń. Została uwieńczona licznymi pamiątkowymi zdjęciami w wykonaniu pana Karola Niewęgłowskiego.

Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które składali pierwszoklasiści, będą ich drogowskazem na długie szkolne lata.


mgr Anna Struczyk