Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ

30 stycznia 2019r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w spotkaniu z funkcjonariuszem policji, pracującym na co dzień jako dzielnicowy w Komisariacie Policji w Radzyniu Podlaskim, panią Wiesławą Beczek.

Prowadząca spotkanie zwróciła uwagę na reguły bezpieczeństwa, które należy zachować w drodze do szkoły i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania. Przypomniała zasady poruszania się pieszo po jezdni oraz podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.Przypomniała również o niebezpieczeństwach, jakie mogą czyhać na dzieci
w kontaktach z obcymi. Podczas spotkania uczniowie mogli dowiedzieć się także, jak unikać zagrożeń związanych z nieumiejętnym korzystaniem z portali społecznościowych i telefonów komórkowych.

Funkcjonariuszka policji przestrzegała dzieci przed zabawami zimowymi
w miejscach niebezpiecznych oraz w pobliżu jezdni. Zwróciła uwagę, aby nie organizować zabaw zimowych blisko jezdni, nie wchodzić na nieznane lodowiska. Przypomniała, iż warto pamiętać numery telefonów alarmowych, a w sytuacji zagrożenia wzywać pomocy dorosłych.

Spotkanie było interesujące i pouczające. Mamy nadzieję, że uczniowie wynieśli ze spotkania wiele cennych informacji, a wiedza teoretyczna, którą przedstawiła policjantka znajdzie zastosowanie w praktyce.


mgr Anna Struczyk