Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

NOWY ROK SZKOLNY, NOWE WYZWANIA

Szkolny Klub Wolontariatu w nowym roku szkolnym nie zawiesza swojej działalności.

We wrześniu odbyło się spotkanie informacyjne dla kandydatów na wolontariuszy.

Zainteresowani zostali zapoznani z ideą wolontariatu, zakresem obowiązków poszczególnych członków i z planem pracy na nowy rok szkolny.

Po rekrutacji przyszła kolej na wybór liderów, czyli przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz skarbnika.


W GŁOSOWANIU TAJNYM ZOSTALI WYBRANI:

przewodnicząca SKW - Anna Gryczka

z - ca przewodniczącej - Nikola Kuśmierowska

skarbnik - Patrycja Książek

koordynator SKW - mgr Marta NiewęgłowskaWITAMY NOWYCH WOLONTARIUSZY !!!

1. Amelia Grochowska

2. Anna Gryczka

3. Maja Kitrasiewicz

4. Damian Koczkodaj

5. Patrycja Książek

6. Natalia Mościcka

7. Małgorzata Niebrzegowska

8. Rafał Ochnio

9. Magdalena Paskudzka

10. Sandra Wągrodna

11. Oliwia Zdziarska


mgr Marta Niewęgłowska