Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

ŻEGNAJ SZKOŁO !

Dnia 19 czerwca 2019r. pożegnaliśmy Rok Szkolny 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Pani Anna Koczkodaj - dyrektor szkoły bardzo serdecznie powitała przybyłych gości: Pana Wiesława Mazurka - Wójta Gminy Radzyń Podlaski, Panią Barbarę Palicę - Przewodniczącą Rady Gminy, Pana Andrzeja Opolskiego - sołtysa wsi Żabików, Pana Grzegorza Mazurka - sołtysa wsi Bedlno, nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, rodziców na czele
z Panią Lilią Frączek - Radzikowską - przewodniczącą Rady Rodziców, Panią Joannę Niebrzegowską- zastępcę przewodniczącej. Szczególnie gorąco powitane zostały wszystkie przedszkolaki i starsze dzieci, które
w odświętnych strojach czekały na wręczenie świadectw.

Pani dyrektor wyraziła słowa podziękowania panu Wójtowi za otaczanie troską naszą szkoły, nauczycielom, pracownikom za codzienny trud włożony w wychowanie, kształtowanie właściwych postaw uczniów. Rodzicom wręczyła podziękowania za wspieranie działań szkoły, pomoc i zaangażowanie.

Następnie głos zabrał Pan Wiesław Mazurek. Uczniowie
z najwyższą średnią otrzymali z jego rąk świadectwa, nagrody, a ich rodzice listy gratulacyjne.

W dalszej części nastąpiło wręczanie licznych nagród za wysokie wyniki w nauce, za czytelnictwo, za zaangażowanie
i promocję szkoły, za 100% frekwencję, za systematyczne oszczędzanie. Opiekunki Wolontariatu i SU podziękowały uczniom za całoroczną rzetelną pracę. Nie zabrakło też nagród za czołowe miejsca w konkursach na szczeblu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.

Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji. Uczniowie klas I - II i III zaśpiewali wakacyjną piosenkę, po czym wszyscy udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami. Tam zostały rozdane pozostałe świadectwa. Nie zabrakło przy tym podziękowań, a nawet wzruszeń. Nauczyciele przypomnieli wychowankom
o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wakacji. Wszyscy z uśmiechem na ustach udali się na zasłużony wypoczynek.


mgr Małgorzata Czech