Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

KWIATY, KARTKI I KOTYLIONY

Wolontariusze i wolontariuszki ze Szkolnego Klubu Wolontariatu chcieli w szczególny sposób podziękować nauczycielom
i pracownikom szkoły za okazywane zainteresowanie, zrozumienie, przekazywane wartości i wiedzę. W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej odbyły się warsztaty, na których wykonane zostały kartki z życzeniami,
a następnie zostały one przekazane wszystkim, byłym
i obecnym, pracownikom szkoły, a także jej sympatykom
i dobroczyńcom.

Natomiast listopad był miesiącem, w którym szczególnie uroczyście obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Wolontariusze z SKW postanowili wykonać symboliczne kotyliony, które rozdane zostały w czasie gminnych obchodów tego święta mających miejsce 10 listopada 2018 r.
w zabytkowym parku przy Szkole Podstawowej w Żabikowie.


mgr Marta Niewęgłowska