Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI

W dniu 26 kwietnia 2019 r. obchodziliśmy Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych wśród uczniów oraz lokalnego społeczeństwa.

Uczniowie klas: IV, V i VII zastanawiali się, co należy zrobić, żeby poprawić kondycję planety, prezentując swoim młodszym kolegom przedstawienie ekologiczne pt. Jak rozweselić Ziemię? Młodzi aktorzy odgrywali role: Lasu, Powietrza, Ziemi oraz Rzek, podkreślając, jak ważne jest dbanie o środowisko, i tym samym zaprzestanie wyrzucania śmieci, zanieczyszczania rzek czy powietrza.

Na koniec uczniowie przypomnieli oraz zaprezentowali wszystkim zebranym, jak należy właściwie segregować odpady.

O tym, jakie śmieci wrzucić do jakiego pojemnika wiedzą nawet Przedszkolaki, które pospieszyły z pomocą swoim kolegom.

Całość przedstawienia zwieńczyła piosenka pt. Kolorowy wiatr w wykonaniu uczennic z klasy VII: Małgorzaty Niebrzegowskiej i Sandry Wągrodnej.


Podczas apelu wręczone zostały nagrody, przyznane w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej:

I miejsce: Kinga Morawik, kl. V, Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych

II miejsce: Maciej Niewęgłowski, kl. VII, Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych

III miejsce (egzequo): Maja Kitrasiewicz kl. VI, Anna Gryczka kl. VII, Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


mgr Aneta Sałaga