Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

KAMPANIA BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE

Nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską kampanię, której głównym celem jest upamiętnienie i uhonorowanie bohaterów Powstania Warszawskiego.

Otrzymaliśmy od organizatora kartki, które po wypełnieniu
i przesłaniu do fundacji zostaną przekazane powstańcom.

W szkole zorganizowano specjalne miejsce, aby każdy mógł napisać kilka słów, podziękować lub przesłać życzenia.

Do akcji włączyli się nie tylko uczniowie, ale także rodzice, dziadkowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Więcej informacji na temat akcji można uzyskać na https: //bohateronwtwojejszkole.pl/


mgr Marta Niewęgłowska