Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE RADZYŃ PODLASKI

100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski uczcili patriotyczną Wieczornicą, która miała miejsce 10 listopada 2018r.
w zabytkowym parku przy Szkole Podstawowej w Żabikowie.

O godz. 20.45 Pan Wiesław Mazurek Wójt Gminy Radzyń Podlaski dokonał ceremoniału rozpalenia Ognia Niepodległości. Punktualnie o godzinie 21.00 wszyscy zebrani odśpiewali Hymn Państwowy przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą Pana Tomasza Nurzyńskiego.

Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Nurzyńska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu witając: Pana Wiesława Mazurka - Wójta Gminy Radzyń Podlaski, Pana Ireneusza Bogusza - Zastępcę Wójta Gminy Radzyń Podlaski, Panią Annę Grochołę - Przewodniczącą Rady Gminy, Panią Annę Koczkodaj - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabikowie, dyrektorów szkół z terenu Gminy Radzyń Podlaski, nauczycieli, uczniów, sołtysów, radnych, mieszkańców Żabikowa i Gminy Radzyń Podlaski. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że tym spotkaniem, chcemy pokazać, jak wielkie znaczenie ma dla nas Niepodległość i Wolność Ojczyzny.

W dalszej części Pan Wójt Wiesław Mazurek odczytał Odezwę Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w województwie lubelskim Przemysława Czarnka, Wojewody Lubelskiego. W swoim przemówieniu podziękował wszystkim za obecność w tym wyjątkowym wydarzeniu. Powiedział: Swoją postawą dajecie świadectwo wielkiej miłości i patriotyzmu do naszej Ojczyzny.

Pani Dyrektor Anna Koczkodaj w swoim wystąpieniu zwróciła się do zgromadzonych mówiąc: W tym szczególnym dniu rodzi się refleksja. Czy potrafimy dobrze wykorzystać wolność wywalczoną przez poprzednie pokolenia? Czy potrafimy się z niej cieszyć? Czy pielęgnujemy ją należycie? Dziś żyjemy w wolnej Polsce (...). Nie wolno nam zapominać o tradycji i dobrych wzorach. Wielkie znaczenie ma wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu. Zawsze powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Do tego nas zobowiązuje nasza przeszłość naznaczona krwią i ofiarami (...). Następnie zaprosiła na montaż słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej
w wykonaniu uczniów ze swojej szkoły.

Całą uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Na zakończenie tego niecodziennego wydarzenia poczęstowano wszystkich gorącą grochówką.

Taki sposób oddania hołdu Ojczyźnie na długo pozostanie w sercach i pamięci zgromadzonych na Wieczornicy.


mgr Anna Struczyk / mgr Małgorzata Czech
więcej ...