Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

SZKOLNY KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNEJ

Dnia 10 listopada 2017 r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy przyrodniczo- ekologicznej, kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej, pobudzanie wrażliwości na środowisko naturalne oraz kształcenie zdrowej rywalizacji
i współzawodnictwa.

W konkursie wzięli udział uczniowie z klas V-VI. Każdy z uczniów miał za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań.
Po przeprowadzeniu konkursu, test został sprawdzony i komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

I miejsce - Maja Kitrasiewicz, klasa V
II miejsce - Wiktoria Książek, klasa V
III miejsce - Anna Gryczka, klasa VI

Gratulujemy!


mgr Aneta Sałaga