Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POD HASŁEM PRZYRODA I EKOLOGIA W POEZJI

18 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Żabikowie odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem Przyroda i ekologia w poezji.

Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do poezji, rozwijanie zainteresowań problematyką ekologiczną, popularyzacja literatury dziecięcej o tematyce przyrodniczej i ekologicznej oraz wspieranie uzdolnień
i zainteresowań uczniowskich.

W konkursie wzięło udział 16 dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej. Każdy z uczniów recytował dowolnie wybrany utwór, dostosowany do swojego wieku.

W jury zasiadły: pani Anna Żurawska - przewodnicząca jury, pani Anna Struczyk i pani Aneta Sałaga. Przy ocenie kierowano się następującymi kryteriami: stopniem pamięciowego opanowania tekstu, poprawnością i płynnością recytacji, ciekawą
i żywą ekspresją słowa w interpretacji tekstu, oraz ogólnymi wrażeniami artystycznymi.

Po wysłuchaniu recytacji wierszy wszystkich uczniów biorących udział w konkursie, jury oceniło i wyłoniło zwycięzców
w poszczególnych kategoriach.

WYNIKI:

I miejsce - Gabriela Fijałek (klasa III)
II miejsce - Lena Kojtych (oddział przedszkolny)
III miejsce - Dominik Fijałek (klasa III)

Wyróżnienia:
  • Noemi Wągrodna (oddział przedszkolny)
  • Zuzanna Frączek (klasa II)
  • Milena Gryta (oddział przedszkolny)

Gratulujemy!


mgr Aneta Sałaga