Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

...ON PRZYJACIELEM DZIECI JEST...

28 listopada dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie z klas I-VI wzięli udział w zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski Dniu Pluszowego Misia. Tego dnia każdy przedszkolak i uczeń mógł przynieść swoją ulubioną pluszową maskotkę oraz opowiedzieć
o niej kolegom i koleżankom ze szkoły. Dzieci wysłuchały ciekawostek o historii tego święta oraz odpowiadały na pytania quizu o misiach
i niedźwiedziach. Następnie uczeń z klasy III zaprezentował gimnastykę ze swoim pluszowym przyjacielem. Podczas tego spotkania miała również miejsce pogadanka na temat roli zabawek i obowiązku dbania o nie.


mgr Katarzyna Stolarczyk