Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Nie dajmy się złapać w sieci...

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie, w naszej szkole w dniu 23 marca zorganizowano spotkanie z rodzicami i uczniami, podczas którego omówiono kwestię dotyczącą bezpiecznego korzystania z zasobów internetu przez uczniów. Pani dyrektor Teresa Łukaszczuk w krótkim zagajeniu podkreśliła, że gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci, jednak nadmierne korzystanie z nich może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywanie nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami.

Główną część spotkania stanowiła prezentacja multimedialna, pt. "Cyberbezpieczeństwo", dotycząca bezpiecznego korzystania z zasobów internetu, którą poprowadziła niżej podpisana. W trakcie prezentacji przedstawiono szeroki wachlarz zagrożeń, jaki może spotkać dziecko podczas korzystania z sieci, m. in.: uzależnienie od internetu i gier komputerowych, stalking, cyberprzemoc, itp. Omówiono również kroki, jakie powinien podjąć rodzic, aby nie dopuścić do negatywnych następstw niewłaściwego korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość rozwiązania testu - "Czy jesteś uzależniony od Internetu?".

Natalia Trochonowicz

ZDJĘCIA