Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Uczniowie klasy I złożyli ślubowanie.

Dnia 28 października 2016 roku o godzinie 11.30 w hali sportowej odbyło się uroczyste Ślubowanie pierwszoklasistów na uczniów. Na początku wychowawczyni Katarzyna Mikulska powitała Wójta gminy Radzyń Podlaski pana Wiesława Mazurka, panią Dyrektor Szkoły Teresę Łukaszczuk, grono pedagogiczne, rodziców oraz uczniów klasy I. Następnie głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Katarzyna Mazurek, a później najmłodszych powitali uczniowie klasy III.

Pierwszoklasiści ubrani na galowo, przygotowali program artystyczny pod kierunkiem wychowawczyni, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej Ojczyzny
i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej. Pierwszaki złożyły ślubowanie i zostały pasowane przez panią Dyrektor na uczniów szkoły. Odcisnęły swoje palce w pamiątkowej Złotej Księdze i otrzymały piękne dyplomy i legitymacje szkolne. Pan Wójt podarował dzieciom "Baśnie", a starsi koledzy wręczyli niespodzianki. Na zakończenie uroczystości przewodnicząca SU i rodzice życzyli pierwszakom sukcesów w nauce. Zapewnili o swojej pomocy w trudnych chwilach.

Potem był czas na pamiątkowe zdjęcia i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten dzień na długo zostanie
w pamięci uczniów.

Katarzyna Mikulska

ZDJĘCIA