Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Żabikowie.

Dnia 1 września 2016 roku o godzinie 830 w hali sportowej odbyła się inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Radzyń Podlaski pan Wiesław Mazurek wraz ze swoim zastępcą panem Ireneuszem Boguszem.

Oficjalną część rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Dyrektor szkoły pani Teresa Łukaszczuk witając przybyłych gości otworzyła nowy rok szkolny. W swoim przemówieniu mówiła o 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej, bohaterstwie i tragizmie tamtych dni. Podkreśliła, że rozpoczynający się rok szkolny będzie pod wieloma względami nowy zarówno dla nauczycieli, uczniów jak i rodziców. Pani Dyrektor nawiązując do listu Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej poinformowała społeczność szkolną o wdrażanych i planowanych zmianach w oświacie. Wyraziła nadzieję, że wszystkie zmiany uda nam się wspólnym zgodnym wysiłkiem zrealizować, pomyślnie wdrożyć, a trudności pokonać.

Zaprosiła wszystkich do wzięcia udziału 3.09.2016 r. w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, które ma uczcić pamięć wybitnego pisarza Henryka Sienkiewicza.

Na zakończenie przedstawiła uczniom nowego nauczyciela księdza Grzegorza Suwałę. Poinformowała, że zajęcia logopedyczne będzie prowadziła pani Agnieszka Lewczuk.

Złożyła wszystkim zgromadzonym serdeczne życzenia, by inaugurowany rok szkolny przyniósł sukcesy, a trudności zostały pokonane.

Wójt Wiesław Mazurek miło wspominał chwile spędzone w szkole zarówno jako uczeń naszej placówki jak też rodzic i wieloletni przewodniczący Rady Rodziców. Życzył wszystkim wspaniałych ocen i sukcesów w nauce.

Następnie pani Dyrektor pogratulowała pani Natalii Trochonowicz zdanego egzaminu i uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontaktowego wręczając akt nadania stopnia.

Po oficjalnej części wychowawcy wraz z uczniami i towarzyszącymi im rodzicami udali się do klas na lekcje wychowawcze.

Katarzyna Mikulska

ZDJĘCIA