Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

WYCIECZKA NAJMŁODSZYCH

We środę 21 czerwca dzieci z oddziałów przedszkolnych przy naszej szkole pod opieką pań Magdaleny Palczewskiej i Moniki Fijałek pojechały na wycieczkę do Radzynia Podlaskiego, w trakcie której zwiedziły Komendę Powiatową Policji, zapoznały się z wyposażeniem karetki pogotowia, której obejrzenie umożliwił nam Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim, a także uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych przygotowanych przez bibliotekarki w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Podczas pobytu w Komendzie Policji dzieci zapoznały się z pracą policjantów z różnych wydziałów. Przyglądały się prezentowanemu umundurowaniu i wyposażeniu policjanta na służbie, jak również do działań zespołowych. Duże emocje u dzieci wzbudziła prezentacja środków przymusu bezpośredniego, podczas, której mogły osobiście dotknąć kajdanek, a także przymierzyć kamizelkę kuloodporną. Kolejnym punktem programu wycieczki była strzelnica, na której dzieci mogły przymierzyć słuchawki i okulary wykorzystywane podczas strzelania. Nie mniejszą popularnością cieszył się policyjny radiowóz, a także motocykle wykorzystywane w Ruchu Drogowym. Na zakończenie wizyty dzieci otrzymały kolorowanki o tematyce policyjnej, i przekazały na ręce funkcjonariusza, który był naszym przewodnikiem, podziękowanie i samodzielnie wykonany kolarz przestawiający pracę policjantów.

Potem udaliśmy się do szpitala. Tam w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powitał nas ratownik medyczny, który pokazał dzieciom wyposażenie karetki pogotowia. Po tej niezwykle ciekawej prezentacji dzieci wręczyły panu ratownikowi podziękowanie i własnoręcznie wykonany upominek.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej dzieci z uwagą wysłuchały opowieści pań bibliotekarek o książkach, a także uczestniczyły w zabawach przez nie przygotowanych. Za lekcję biblioteczną dzieci podziękowały paniom i wręczyły kolaż tematyką nawiązujący do książek. To był wspaniały dzień pełen wrażeń. Wycieczka była bardzo udana.

Magdalena Palczewska