Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

VII GMINNY KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI JUŻ PODSUMOWANY

10 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Żabikowie odbyło się uroczyste podsumowanie VII Gminnego Konkursu na Kartkę Wielkanocną pod patronatem Wójta Gminy Radzyń Podlaski.

VII edycja podobnie jak poprzednie przeprowadzona była z inicjatywy i pod kierunkiem pani Ewy Kondraszuk. Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, laureaci konkursu i nauczyciele szkół z terenu Gminy Radzyń Podlaski.

Podsumowaniu nadano właściwą oprawę artystyczną. Uczniowie z klasy IV i V pod kierunkiem Ewy Kondraszuk w krótkiej inscenizacji zaprezentowali wielkanocne tradycje. Występ przyozdobiły najpiękniejsze kartki uczestników konkursu oraz dekoracje świąteczne wykonane przez uczniów z klas IV-VI pod kierunkiem niżej podpisanej.

Po części artystycznej głos zabrała pani dyrektor szkoły Teresa Łukaszczuk. W swym wystąpieniu nawiązała do bogatych tradycji wielkanocnych. Podziękowała wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie a w szczególności laureatom konkursu oraz nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie przepięknych prac konkursowych. Na zakończenie pani dyrektor złożyła wszystkim zebranym świąteczne życzenia.

Kolejnym punktem programu było wręczenie laureatom konkursu dyplomów i ufundowanych przez Organ Prowadzący nagród książkowych.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, który pogratulował zwycięzcom pomysłów i ich plastycznej pasji. Organizatorom podziękował za przeprowadzenie konkursu i przygotowanie uroczystości a nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu. Wyraził też nadzieję, że będzie kontynuowany w kolejnych latach. Kończąc złożył całej społeczności najlepsze życzenia świąteczne.

Na zakończenie podzieliliśmy się tradycyjnym jajkiem oraz wielkanocną babką. Pyszny poczęstunek przygotowały mamy
z Rady Rodziców.

Uroczystość upłynęła w miłej, świątecznej atmosferze.

Ewa Kondraszuk

ZDJĘCIA