Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Dnia 31 października 2016 r. przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Żabikowie: Małgorzata Niebrzegowska i Nikola Kuśmierowska wraz z członkiem Rady Rodziców uczestniczyły w pracach porządkowych przy grobowcu rodziny Ośniałowskich na cmentarzu Św. Anny w Radzyniu Podlaskim. Uczennice wraz z opiekunem SU zapaliły znicze i zmówiły modlitwę.

Katarzyna Stolarczyk

ZDJĘCIA