Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Nasze uczennice w XII Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezji Marianny Bocian

Organizatorami recytatorskich zmagań przeprowadzonych w sobotę 13 maja 2017 r. są: Zespół Szkół w Czemiernikach i Czemiernickie Towarzystwo Regionalne, którego prezes Tadeusz Sławecki tradycyjnie otworzył wydarzenie poprowadzone w dalszym ciągu przez dyrektora gościnnej placówki Ireneusza Kaczorka. Obecnością zaszczycili: Marcin Czyżak - dyrektor Departamentu EFR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, starosta radzyński Lucjan Kotwica, literatka i malarka Jadwiga Jaśkowiak (Związek Literatów Polskich), Krystyna Dobrowolska - wójt gminy Czemierniki, krewni poetki: Zenobia Lalak, Andrzej Bocian i Jan Bocian, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, regionaliści, rodzice oraz bliscy uczestników, media.

W konkursie wzięło udział 38 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu radzyńskiego, lubartowskiego, parczewskiego i łukowskiego w trzech kategoriach: kl. I - III szkoły podstawowej - 9, IV - VI - 16, gimnazjum - 13.

Naszą szkołę w kategorii klas IV - VI reprezentowały uczennice klasy VI Katarzyna Mazurek i Wiktoria Niewęgłowska przygotowane przez panią Annę Żurawską. Wszyscy recytatorzy otrzymali za udział w konkursie upominki w postaci książek Marianny Bocian "Narodziny słowa".

I chociaż w gronie laureatek nie znalazły się, to udział w prestiżowym konkursie także przynosi satysfakcję oraz nowe doświadczenia stanowiące przyczynek do przyszłych sukcesów.

Teresa Łukaszczuk

ZDJĘCIA