Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Radzyński bard w naszej szkole

We wtorek, 18 października, z inicjatywy pani Marii Tarnowskiej - kierowniczki GOPS w Radzyniu Podlaskim - w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Szkolnego Programu Profilaktyki realizowanego w Szkole Podstawowej w Żabikowie, w naszej szkole gościł Jacek Musiatowicz wraz z synem Michałem. Wystąpił z koncertem połączonym z profilaktyką trzeźwościową i przeciwuzależnieniową dla uczniów szkół w gminie Radzyń Podlaski. Program profilaktyczny jego autorstwa przestrzega przed zgubnymi skutkami różnego rodzaju używek.

Podczas swojego występu oprócz muzyki mogliśmy usłyszeć historie różnych osób, których życie stało się koszmarem z powodu alkoholu, narkotyków. Pan Jacek opowiadał także o swoich losach. O problemach, z jakimi się zmagał, o niełatwych decyzjach, które musiał podjąć. Przestrzegał przed naiwnością i łatwowiernością w stosunku do ludzi.

Dzieci w skupieniu wysłuchały opowieści. Na pewno skłoniły one do refleksji, którymi dzielili się już w klasach z wychowawcami.

Anna Żurawska

ZDJĘCIA