Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

28 października 2015 r. o godzinie 12.00 odbyła się uroczystość Ślubowania uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Żabikowie

ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE!

Ślubowanie dzieci z klasy I to niezwykle ważna uroczystość dla pierwszoklasistów, bo oficjalnie zostali włączeni do grona społeczności uczniowskiej.

Uroczystość poprowadziły uczennice z klasy IV Sandra Wągrodna i Małgorzata Niebrzegowska.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego wychowawczyni klasy I Anna Koczkodaj powitała oficjalnie wszystkich zebranych, mówiąc: Spotykamy się dzisiaj na uroczystym apelu z okazji Ślubowania uczniów klasy I. Serdecznie Witam zaproszonych gości, Pana Wiesława Mazurka, Wójta Gminy Radzyń Podlaski, Pana Jarosława Ejsmonta, Sekretarza Gminy Radzyń Podlaski, Panią Teresę Łukaszczuk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabikowie, Nauczycieli, Rodziców, Uczniów ze starszych klas, wszystkie młodsze dzieci, a przede wszystkim Witam bohaterów dnia dzisiejszego - Was Pierwszoklasiści. Dzisiaj oficjalnie zostaniecie przyjęci w poczet społeczności szkolnej.

Dzieci z klasy I krótkimi wierszykami również przywitali zaproszonych gości. Następnie prowadzące uroczystość oraz uczniowie z klasy II i III powitali pierwszaków, złożyli im pewne obietnice oraz udzielili im cennych wskazówek dotyczących szkolnego życia, wygłaszając rymowane wierszyki.

Punktem kulminacyjnym był oczywiście występ bohaterów dnia. Pierwszaki zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni. Dzieci wykazały się umiejętnością recytacji wierszy i śpiewu piosenek. Zarówno wiersze jak i piosenki tematycznie związane były z obowiązkami ucznia, bezpieczeństwem, radością uczenia się oraz poznawania świata. Uczniowie klasy I zostali poddani również testowi wiedzy o życiu szkolnym i zasadach panujących w szkole, o Polsce, o bezpiecznym zachowaniu się w ruchu drogowym, o warzywach i owocach oraz o znajomości „magicznych słów”, czym udowodnili, że zasługują na miano prawdziwych uczniów. Nad przebiegiem prezentowania przez pierwszaków wiadomości i umiejętności czuwała wychowawczyni oraz starsze koleżanki z klasy IV.

Niezwykle ważnym punktem programu było uroczyste ślubowanie dzieci z klasy I oraz pasowanie ich na uczniów. Dzieci, wyciągnęły dwa palce prawej dłoni, skierowały je w kierunku flagi i wypowiedziały słowa: Ślubuję uroczyście! Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia. Starać się być dobrym i uczciwym. Dbać o dobre imię swojej klasy, szkoły i domu rodzinnego. Szanować swoich nauczycieli, rodziców i kolegów. Uczyć się tego, co piękne i mądre. Kochać i czcić moją Ojczyznę.

Po tych słowach Pani Dyrektor Teresa Łukaszczuk dokonała pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej w Żabikowie za pomocą symbolicznego ołówka, a następnie wręczyła uczniom legitymacje szkolne i złożyła gratulacje.

Wieloletnią tradycją szkoły jest to, że po ślubowaniu i pasowaniu każde dziecko podeszło do stolika, aby przy swoim imieniu i nazwisku odcisnąć palec wskazujący umoczony w tuszu jako swój podpis.

W tym momencie Pani Anna Koczkodaj zwróciła się do swoich wychowanków: Od dzisiaj jesteście już pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej w Żabikowie. Chcę Wam życzyć moi mili, byście dobrze się uczyli i jak największą samodzielność w życiu zdobyli. Życzę, abyście rodziców i nauczycieli słuchali, a z kolegami ze szkoły wzajemnie się szanowali i w potrzebie wspierali. Życzę, by w szkole miło było i żebyście pochwał oraz nagród tu mnóstwo zdobyli. Życzę też byście na zajęcia szkolne chętniej niż na plac zabaw przychodzili.

Dzień ślubowania był bardzo ważny nie tylko dla pierwszaków, ale również dla ich rodziców, bo oni także oficjalnie wstąpili do grona społeczności szkolnej. Wychowawczyni zaproponowała, aby złożyli przyrzeczenia: Będę zawsze pamiętać, że dziecko jest największym skarbem. Słuchać uważnie, co do mnie mówi. Pamiętać, że każdy człowiek uczy się na błędach i ma prawo do ich popełniania. Doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze. Pomagać w obowiązkach, ale nie wyręczać. Często rozmawiać z dzieckiem, tłumaczyć i kochać mimo wszystko. Cieszyć się jego dzieciństwem, pamiętając, że trwa ono bardzo krótko.

Nadszedł czas na wręczenie pamiątkowych dyplomów. Dokonała tego Pani Dyrektor, po czym złożyła pełnoprawnym członkom społeczności szkolnej życzenia samych sukcesów, a ich rodzicom zadowolenia i poczucia satysfakcji. Głos zabrał także Pan Wójt, który wręczył pierwszoklasistom torby z upominkami. Następnie pamiątkowe upominki wręczyli uczniowie ze starszych klas oraz rodzice.

Na zakończenie wychowawczyni Pani Anna Koczkodaj podziękowała wszystkim za przybycie i uczestnictwo w tak ważnej chwili dla pierwszaków, jaką jest przyjęcie ich do społeczności szkolnej. Uczniowie zaśpiewali piosenkę pt. "Jak dobrze być uczniem" i otrzymali gromkie brawa, a rodzice zaprosili wszystkich zebranych na słodki poczęstunek. Była też chwila na pamiątkowe zdjęcia, które wykonała Pani Anna Ochnio. Wierzę, że ten uroczysty dzień uczniowie pierwszej klasy i ich rodzice będą mile wspominać i na długo pozostanie on w ich pamięci.

Anna Koczkodaj

ZDJĘCIA