Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Nasz dzień teatru, ale nie tylko...

Dnia 20 listopada 2015 roku uczniowie klas I - VI Szkoły Podstawowej w Żabikowie wybrali się na wycieczkę do Radzynia Podlaskiego. Jej głównym celem było obejrzenie spektakli teatralnych w ramach I Radzyńskiego Tygodnia Teatru.

Nasi uczniowie obejrzeli dwa przedstawienia. Pierwszym była bajka o "Kajoludku" mieszkającym w piecu wykonana przez Teatr "Bez kapelusza" ze Szkoły Podstawowej w Lisiowólce. Drugi spektakl "Na pełnym morzu" odegrała trójka młodych z Teatru "Straszydełka" przy GOK w Ulanie – Majoracie.

W przerwie między przedstawieniami dzieci z klas I - III odwiedziły bibliotekę. Uczniowie oglądali książki, ilustracje, portrety pisarzy. Wysłuchali ciekawej pogadanki na temat zasad funkcjonowania biblioteki. Zostali zachęceni do czytania książek.

Natomiast uczniowie klas IV - VI udali się do Izby Pamięci Karola Lipińskiego, znajdującej się w siedzibie Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego w pałacu Potockich. Naszym przewodnikiem po życiu i twórczości tego najwybitniejszego skrzypka był pan Andrzej Kotyła. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali opowieści o wirtuozie, a także obejrzeli fragment filmu o Karolu Lipińskim. Na koniec wizyty pani dyrektor Teresa Łukaszczuk złożyła wpis w pamiątkowej księdze.

Wycieczkę uważamy za udaną. W przyszłym roku na pewno też nas nie zabraknie na spotkaniach z teatrem...

Anna Żurawska

ZDJĘCIA