Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Tradycją naszej szkoły stał się organizowany pod patronatem Wójta Gminy Radzyń Podlaski już po raz dziewiąty konkurs ortograficzny. Wzięli w nim udział uczniowie klas III - VI szkół podstawowych z terenu miasta i gminy. Ideą konkursu jest promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. Uczestnicy mają możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu udało im się opanować zasady ortografii i wziąć udział w sportowej rywalizacji. Tym razem tematem dyktand konkursowych był świat baśniowych opowieści. Motyw znany i lubiany przez dzieci.

Do finału doszło 44 uczniów. Jury w składzie: Teresa Łukaszczuk - przewodnicząca, Anna Struczyk - sekretarz oraz: Monika Brus, Jolanta Grochowska, Bożena Łobińska i Anna Żurawska, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w regulaminie konkursu postanowiło, co następuje:

I MIEJSCE I TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII roku szk. 2015/2016 otrzymali:
• W kategorii klas III:
- Patrycja Książek - Szkoła Podstawowa w Żabikowie, przygotowywała Katarzyna Mikulska;
• W kategorii klas IV:
- Magda Zielant - Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim przygotowywała Iwona Wlizło;
• W kategorii klas V:
- Maja Krupska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim przygotowywała Mirosława Pałasz,
- Katarzyna Mazurek - Szkoła Podstawowa w Żabikowie przygotowywała Anna Żurawska;
• W kategorii klas VI:
- Karolina Aftyka - Zespół Szkól w Białce przygotowywała Jolanta Koźluk.

II MIEJSCE przyznano następującym uczniom:
• W kategorii klas III:
- Alicja Sposób - Zespół Szkół w Białej przygotowywała Beata Spozowska;
• W kategorii klas IV:
- Gabriela Szabrańska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim przygotowywała Mirosława Pałasz;
• W kategorii klas V:
- Filip Skwara - Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim przygotowywała Mirosława Pałasz,
- Kornelia Morawik - Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych przygotowywała Anna Bełczącka;
• W kategorii klas VI:
- Michał Parczyński - Szkoła Podstawowa w Żabikowie przygotowywała Teresa Łukaszczuk;

III MIEJSCE zajęli:
• W kategorii klas III:
- Jan Burdon - Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim przygotowywała Bożena Wojtaś;
• W kategorii klas IV:
- Zyta Toczyńska - Zespół Szkół w Zabielu przygotowywała Bożena Łobińska,
- Bartłomiej Bartoszek - Szkoła Podstawowa w Żabikowie przygotowywała Anna Żurawska;
• W kategorii klas V:
- Weronika Książek - Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych przygotowywała Anna Bełczącka,
- Michał Musiatowicz - Zespół Szkół w Białce przygotowywała Ewa Niewęgłowska;
• W kategorii klas VI:
- Patrycja Maliszewska - Zespół Szkół w Zabielu przygotowywała Bożena Łobińska.

Ponadto jury przyznało wyróżnienie
- Izabelli Ciężkiej - kl. III Zespół Szkół w Białce - przygotowywała Dorota Koncerewicz.

3 czerwca w Szkole Podstawowej w Żabikowie odbyło się podsumowanie konkursu. Na uroczystość przybył pan Wiesław Mazurek - Wójt Gminy Radzyń Podlaski. Wręczył laureatom ufundowane przez siebie nagrody książkowe. Uroczystość wzbogacił ciekawy występ uczniów z klasy III i IV, którzy pod kierunkiem pań Anny Żurawskiej i Katarzyny Mikulskiej wystawili przestawienie teatralne pt. "Kopciuszek". Na zakończenie Rada Rodziców zaprosiła przybyłych gości, nauczycieli i wszystkich uczniów na poczęstunek.

Teresa Łukaszczuk

ZDJĘCIA